Vänskap | Friendship

Festschrift för Arne Rasmusson

Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red)
I dialog med Arne Rasmusson analyseras och diskuteras i denna Festschrift teologi, etik, språk, erfarenhet, litteratur, kyrka, samhälle, politik och vänskap. BOKREA!

Det ursprungliga priset var: 99,00 kr.Det nuvarande priset är: 39,00 kr.

Sprid budskapet

Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi och ecklesiologi vid Stellenbosch University, har under hela sin karriär både hävdat att vänskap är en förutsättning för akademiskt arbete och själv praktiserat den. Att Rasmusson fyller sextiofem år 2021 har därför blivit ett tillfälle för trettioen kolleger från olika delar av världen att återgälda hans vänskap i denna Festschrift. I den vänskapligt polemiska anda som Rasmusson själv praktiserar analyseras och diskuteras här etik, språk, erfarenhet, litteratur, kyrka, samhälle, politik och vänskap, ofta i direkt dialog med honom själv. Tillsammans utgör dessa essäer ett rikt vittnesbörd om Rasmussons akademiska gärning.

Redaktörer för denna Festschrift är Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Lunds universitet.

Förutom redaktörerna medverkar följande personer i boken: Mårten Björk, Annika Bourdieu, Peter Carlsson, Petra Carlsson, William T. Cavanaugh, Thomas Ekstrand, Maria Essunger, Hjalmar Falk, Dion A. Forster, Johanna Gustafsson Lundberg, Joel Halldorf, Werner G. Jeanrond, Mattias Martinson, Pekka Mellergård, Håkan Möller, Andreas Nordlander, Friederike Nüssel, Stephen J. Pope, Cecilia Rosengren, Kamilla Skarström Hinojosa, Dirk J. Smit, Roland Spjuth, Leif Svensson, Etienne de Villiers, Robert Vosloo, Mats Wahlberg, Fredrik Wenell, Martin Westerholm och Susanne Wigorts Yngvesson.

***

Arne Rasmusson, professor of systematic theology at the University of Gothenburg and extraordinary professor of systematic theology and ecclesiology at Stellenbosch University, has during his entire career both maintained that friendship is a condition of academic work and practiced it himself. Rasmusson’s sixty-fifth birthday in 2021 has consequently become an occasion for thirty-one colleagues from different parts of the world to acknowledge his friendship in this Festschrift. In the spirit of the friendly polemic that Rasmusson practices, these essays analyze and discuss ethics, language, experience, literature, church, society, politics, and friendship, often in direct dialogue with his work. Together these essays form a rich testimony of Rasmusson’s academic achievement.

The editors of this Festschrift are Ola Sigurdson, professor of systematic theology at University of Gothenburg, and Jayne Svenungsson, professor of systematic theology at Lund University.

In addition to the editors, the following people are contributors in the book: Mårten Björk, Annika Bourdieu, Peter Carlsson, Petra Carlsson, William T. Cavanaugh, Thomas Ekstrand, Maria Essunger, Hjalmar Falk, Dion A. Forster, Johanna Gustafsson Lundberg, Joel Halldorf, Werner G. Jeanrond, Mattias Martinson, Pekka Mellergård, Håkan Möller, Andreas Nordlander, Friederike Nüssel, Stephen J. Pope, Cecilia Rosengren, Kamilla Skarström Hinojosa, Dirk J. Smit, Roland Spjuth, Leif Svensson, Etienne de Villiers, Robert Vosloo, Mats Wahlberg, Fredrik Wenell, Martin Westerholm, and Susanne Wigorts Yngvesson.

 

Innehållsförteckning

Detta är bokens spännande innehållsförteckning:

Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson
Introduktion | Introduction

ETHOS
1. Etienne de Villiers | Why Christians Cannot Today Suffice with Distinctively Christian Virtues: A Response to Arne
2. Johanna Gustafsson Lundberg | Är vi på väg in i en etisk syntes?
3. Leif Svensson | Ritschls teologiska etik och det bildade borgerskapet: En nyansering av den barthianska kritiken
4. Martin Westerholm | On Blueberry Muffins and Moral Motivation
5. Susanne Wigorts Yngvesson | Viskningar och rop om det ytterst angelägna

LOGOS
6. William T. Cavanaugh | Verifiability and Violence: A Rasmussonian Response to Hector Avalos
7. Maria Essunger | Mörkervatten och månljus – om ordens kraft att förhålla sig till döden
8. Mattias Martinson | Språk, natur, uppenbarelse: Perspektiv på kommunikation, existens och klimathot
9. Håkan Möller | Mannen utan fritid (ett romanfragment)
10. Andreas Nordlander | Remembering Physico-Doxology: Modernity, Nature, and Protestant Piety
11. Friederike Nüssel | Healthy Ignorance? Reflections on Public Debate about the Neuroscience of the Brain – An Example from German Media
12. Dirk J. Smit | On Truth-Telling
13. Jayne Svenungsson | Sapientia experimentalis: Om teologi, erfarenhet och den goda lärarens betydelse
14. Robert Vosloo | On Standard Accounts and Hidden Lives: Remarks on Historiography and Theology in Conversation with Arne Rasmusson

EKKLESIA
15. Thomas Ekstrand | Finis ecclesiae svecanae? – Om folkkyrkans död
16. Dion A. Forster | Engaging ”Kyrkan och kampen för ett bättre samhälle”: Dissenting Protestantism and the Merit Trap?
17. Ola Sigurdson | The Church as Plesion: On Arne Rasmusson as a Neighbour
18. Roland Spjuth | Social teologi och de troendes gemenskap: En analys av Arne Rasmussons teologi om kyrkan
19. Mats Wahlberg | Which Church? What Kind of Polis? Catholic Reflections on the Hauerwas-Rasmusson Paradigm in Ecclesiology Polis
20. Mårten Björk | Non est consuetudo sed veritas: Arne Rasmusson och Joseph Ratzinger om liberalismen som eskatologisk garant
21. Peter Carlsson | Dissenterprotestantism som politisk teologi: Arne Rasmusson bland postliberalerna
22. Hjalmar Falk | Emancipation och helgelse: Några tankar om politisk teologi ur idéhistorisk horisont
23. Joel Halldorf | Hur formas frikyrklig politik? Dissenterprotestantism mellan socialliberalism och trumpism
24. Stephen J. Pope | Political Theology, Theological Politics, and Catholic Social Ethics: The Case of Oscar Romero
25. Cecilia Rosengren | Miscellaneous Reading, 1797–1801: An Attempt to Form Political Public Opinion in Sweden at the Turn of the Century 1800
26. Kamilla Skarström Hinojosa | Esters svar till Mordokaj: Bibelanvändning och retorik i Angelina Grimkés pamflett mot slaveriet
27. Fredrik Wenell | Samhället som en enhet eller en maktkamp: Två versioner av kyrka och samhälle i svensk pingstväckelse

PHILIA
28. Petra Carlsson | Om vänskap som politisk teologi
29. Annika Bourdieu | Administratören Arne
30. Werner G. Jeanrond | To Love God: Biblical Commandment and Theological Challenge
31. Pekka Mellergård | En avgörande vänskap och ”en lydnad som länge givits en inriktning”

Medverkande | Contributors 565

Författare:
Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red)
Format:
inbunden
Utgiven:
2021-12-01
Omfång:
572
ISBN:
9789198634907
Form:
Moniqua Bofeldt Rasmusson och Bengt Rasmusson/Inmedit AB
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Carl-Magnus Carlstein, Maria Ledstam, Bengt Rasmusson, Fredrik Wenell (red)
Utifrån ledorden gåva, vägledning, gudstjänst och värld speglas i denna festskrift teologen Roland Spjuths centrala tema "barmhärtighetens gemenskap". BOKREA!

Det ursprungliga priset var: 99,00 kr.Det nuvarande priset är: 39,00 kr.

Läs mer
Roland Spjuth
En intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision.

195,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer