Om Gud och allt annat

Grunddrag i kristen tro

Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Sprid budskapet

Vad handlar tro om? Ett vanligt svar idag är att det handlar om något privat och marginellt. I Om Gud och allt annat hävdar Roland Spjuth att kristen tro gör anspråk på att tala om hela tillvaron. Tron på Gud påverkar inte endast hur vi ser på det gudomliga eller på något som kallas andlighet, utan också hur vi ser på allt annat i livet.

Om Gud och allt annat ger en grundlig genomgång av den kristna trons centrala trosövertygelser, deras bibliska grund och de historiska skeenden som format dessa. Men den visar också hur kristna trosövertygelser fortfarande kan ge en meningsfull förståelse av tillvaron och praktisk vägledning för människor som söker det goda livet. Boken ger därmed förklaringar till klassiska trosövertygelser såsom treenighetsläran, skapelsen och försoningen. Den diskuterar vad tron innebär för synen på sådana områden som vetenskap, lidande, frihet, andlighet och gemenskap. Den visar även vilka praktiska konsekvenser dessa övertygelser får för människors liv.

Boken är ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer verklighetsfrämmande.

Roland Spjuth är lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds Universitet. Bland hans övriga böcker återfinns Kristen moralhistoria: sökandet efter det goda livet (Spricka förlag, nyutgåva 2020).

"Vi lever i en tid när det som nyss tycktes fast och stabilt snabbt förändras. I en sådan tid behövs en teologi som ger både vida perspektiv och djupa rötter. Just detta präglar denna fantastiska bok av Roland Spjuth. Det är en introduktion som är tillgänglig och klar, men som man samtidigt kan leva med ett helt liv. Spjuth har under många decennier varit en av svensk teologis viktigaste röster: en lågmäld stämma, mer lagd åt samtal än tvärsäkra proklamationer. Här summerar han över trettio års erfarenheter som lärare och lärjunge. Det är en av de viktigaste böckerna du kommer att läsa."
Joel Halldorf, docent, högskolelektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm.

”Kristen dogmatik har oförtjänt dåligt rykte. Därför blir jag så av att läsa Roland Spjuths 'Om Gud och allt annat' som är en systematisk och vacker (!) utläggning av grunderna i kristen tro. Spjuth börjar med att skriva om hur Guds ansikte är vänt mot oss och det utgör sedan ramen för hela boken. Det är lärorikt, pedagogiskt och lättläst. Rekommenderar!”
Malina Abrahamsson, reporter på Dagens kultur- och livsstilssidor, Dagen 1 april 2021, s 16

"Välskriven, spränglärd och utmanande teologi
Jag läser den på uteplatsen, i skuggan av ljuvligt doftande jasminbuskar. Från bokens blad stiger en annan doft, den som Paulus kallar för kristuskunskapens doft. Eller bara kristusdoften. Den är inte mindre ljuvlig. ... Det här kommer nog förbli en av de viktigaste böcker jag läst."
Birger Thureson, journalist och författare, Dagen 14 juli 2020, s 11

"Jag tror att det är den mest intressanta troslära som har skrivits på svenska sedan Gustaf Wingrens 'Credo' som kom 1973 och det har kommit många sen dess."
Arne Fritzson, socionom, pastor och teologisk sekreterare i Equmeniakyrkan samt teologie doktor, Facebook

"Det är genomgående en berikande läsning där den troendes liv framstår som ett inkarnationens mysterium. ...ett utmärkt exempel på en ödmjuk men hängiven troende människas sökande, och föredömlig för personligt sökande och gemensam fördjupning i församlingar som vill skapa en sund miljö för andlig växt."
Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, lektor, präst i Svenska kyrkan, Pilgrim nr 3, 2020, s 56-58

"... mycket angelägen och läsvärd ..."
Birgitta Carlquist, lektör på BTJ, BTJ-häftet nr 17, 2020

Författare:
Roland Spjuth
Format:
inbunden
Utgiven:
2020-05-20
Omfång:
400
ISBN:
9789198569803
Form:
Bengt Rasmusson
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Patrik Hagman
Hur blir en människa den hon är? Patrik Hagman ger här ett antal teologiska spaningar kring vår samtida kultur, med fokus på frågor om teknologi, kön och sexualitet, och kyrkan.

210,00 kr

Läs mer
Karl Barth
Karl Barth gav 1946, mitt bland ruinerna av Bonnuniversitetet, en utläggning av den Apostoliska trosbekännelsen. Resultatet blev "en vacker bok som vittnar om den Gud som ensam ger oss hopp om att vi kan leva i en värld där krig inte förutsätts vara något givet" (Stanley Hauerwas).

185,00 kr

Läs mer
Karl Barth
Vad är kristen teologi? Bortom vanliga stereotyper skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar.

185,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision.

195,00 kr

Läs mer