Kristen moralhistoria

Sökandet efter det goda livet

Roland Spjuth
En intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision.

195,00 kr

Sprid budskapet

Kristen moralhistoria är en intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision. Boken förankrar genom detta moralen i ett större livssammanhang.

Författaren tar med läsaren till historiska stationer där han finner etiska vägmärken för vår tid. Han fångar upp viktiga lärdomar från besöken i benediktinska kloster i Rom, i Luthers prästhem i Wittenberg, hos evangeliska smågrupper i Bedford och hos moderna och postmoderna sökare i vår tid då gamla moraliska vägmärken ifrågasätts.

Historien visar att det som lockar inte är rigida regler eller smarta kalkyler om vilka handlingar som ger mest nytta. Moralens livsnerv finns i att söka det goda som kan göra livet helare. Det var denna skönhet som lockade människor till radikala uppbrott så att de kunde koncentrera sitt liv på det allra viktigaste.

Roland Spjuth är lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds Universitet. Bland hans övriga böcker återfinns Om Gud och allt annat (Spricka förlag, 2020).

"Här finns historiska vägmärken för moralisk daning och etisk reflektion i vår tid. Denna bok fyller verkligen ett behov."
Hans-Erik Nordin, teologie doktor, etiker, biskop emeritus i Strängnäs stift

"Äntligen en moralhistoria på svenska som visar moralens djupare sammanhang i människors längtan, tro och kamp för en godare värld. Dessutom är den välskriven och engagerande."
Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika

"Det är också en bok för dem som, även om de inte delar kyrkans traditioner, vill lära sig hur visionen om det goda livet formas av de konkreta, praktiska sammanhang där vi lever våra vardagliga liv. ... Få saker är mer provocerande än en etik som får praktiska konsekvenser." (Ur förordet.)
Ola Sigurdson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Författare:
Roland Spjuth
Format:
inbunden
Utgiven:
2020-05-20
Omfång:
285
ISBN:
9789198569810
Form:
Bengt Rasmusson
Språk:
svenska
Upplaga:
3
Serie:

Du gillar kanske också ...

Patrik Hagman
Hur blir en människa den hon är? Patrik Hagman ger här ett antal teologiska spaningar kring vår samtida kultur, med fokus på frågor om teknologi, kön och sexualitet, och kyrkan.

210,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer