Barmhärtighetens gemenskap

Festskrift för Roland Spjuth

Carl-Magnus Carlstein, Maria Ledstam, Bengt Rasmusson, Fredrik Wenell (red)
Utifrån ledorden gåva, vägledning, gudstjänst och värld speglas i denna festskrift teologen Roland Spjuths centrala tema "barmhärtighetens gemenskap". BOKREA!

Det ursprungliga priset var: 99,00 kr.Det nuvarande priset är: 39,00 kr.

Sprid budskapet

Roland Spjuth (lektor i systematisk teologi vid Akademi för ledarskap och teologi samt docent vid Lunds universitet) förenar i sitt liv och sin gärning djup kunskap och insikt med stor omtanke och ödmjukhet. Nu när Roland fyller sextiofem år 2021 är det ett utmärkt tillfälle att med en festskrift reflektera kring hans gärning och uttrycka vår stora tacksamhet.

Festskriften har fått titeln Barmhärtighetens gemenskap, eftersom det begreppet väl sammanfattar Rolands sätt att tala om Gud, frälsning och församling. Bokens 25 kapitel, skrivna av kollegor och vänner, kan sägas på olika sätt kretsa kring detta tema. Utifrån ledorden gåva, vägledning, gudstjänst och värld behandlas ämnen som försoning och frälsning, tro och berättelse, dop och Herrens måltid, Bibeln och predikan, musiken och rummet, samtal och lyssnande, ledarskap och utbildning, befrielse och makt, resonans och alienation, evangelisk naturmystik och trädgårdsarbete, ostädade väckelser och modernitet, och hoppfullhetens gästfrihet. Tillsammans formar de sig till ett spännande vittnesbörd om rikedomen i Rolands teologi och akademiska gärning.

Redaktörer till boken är fyra vänner till Roland: Carl-Magnus Carlstein, Maria Ledstam, Bengt Rasmusson och Fredrik Wenell.

Förutom dessa fyra, medverkar följande personer i boken: Greger Andersson, Sune Fahlgren, Eleonore Gustafsson, Joel Halldorf, Mikael Hallenius, Harald Hegstad, Niklas Holmefur, Bent Hylleberg, Lars Johansson, Ulrik Josefsson, Maria Karlsson, Håkan Kenne, Mattias Martinson, Pekka Mellergård, Åsa Molin, Andreas Nordlander, Matthew T. Nowachek, Arne Rasmusson, Birgitta Rasmusson, Ola Sigurdson, Mikael Tellbe, Lennart Thörn, Ellen Vingren, Tommy Wasserman, Hanna Wärlegård och Samuel Åsberg.

Innehållsförteckning

Detta är bokens spännande innehållsförteckning:

Carl-Magnus Carlstein och Bengt Rasmusson | Inledning: Barmhärtighetens gemenskap

GÅVA
1. Mikael Hallenius | Välsignade spegel: Ledare barmhärtiga också mot sig själva
2. Maria Karlsson | Barmhärtighetens gemenskap i ljuset av konvertiters omvändelseberättelser
3. Lennart Thörn | Universalism hos evangelisten Lukas: Hur förhåller sig Lukas synsätt i förhållande till nutida teologisk universalism?
4. Tommy Wasserman | Försoning i Hebreerbrevet – en helhetssyn
5. Harald Hegstad | Frelsen og kirken: En samtale med Roland Spjuth

VÄGLEDNING
6. Håkan Kenne | Församlingssamtal: Tillsammans söka Guds vilja
7. Ellen Vingren och Joel Halldorf | En kyrka som låter, en forskare som lyssnar: Etnografi, hermeneutik och intervjun som teologisk motståndshandling
8. Ulrik Josefsson och Matthew T. Nowachek | Praktiker och Pentekostalism: En epistemologisk utforskning av lärande som handling, erfarenhet och reflektion
9. Mattias Martinson | Om det teologiska utbildningsprojektet i en mångsekulär tid
10. Niklas Holmefur | Förnyare av teologisk utbildning
11. Greger Andersson | Att tala om kristen tro i termer av en berättelse

GUDSTJÄNST
12. Birgitta Rasmusson | Läsa Bibeln med lust och fantasi
13. Mikael Tellbe | ”Därför finns det så många sjuka och klena ibland er …”: Om Herrens måltid som en social handling
14. Åsa Molin | Går det att föreställa sig? – tre aspekter av homiletisk imagination
15. Ola Sigurdson | Musik, atmosfär och affektivitet: Om musiken, rummet och mötet med Gud
16. Bent Hylleberg | Dåb som ordination til tjeneste
17. Eleonore Gustafsson | Husförsamlingsmässa

VÄRLD
18. Hanna Wärlegård | Trädgårdsarbete som andlig praktik
19. Arne Rasmusson | Befrielse och makt: Jacques Ellul och den politiska frestelsen
20. Lars Johansson | Roland och Rosa: Om sociologi och sökande efter resonans
21. Sune Fahlgren | Ostädade väckelser och berättelsen om hur Sverige blev modernt: Historiska och teologiska reflektioner om fribaptister och larsarener i Nås på 1890-talet
22. Andreas Nordlander | ”Skapelsens sublima katedral”: Ekoteologi och evangelisk naturmystik
23. Samuel Åsberg | En tidslig gemenskap: Församlingen som platsen för Guds framtid

FÖRORD OCH EFTERORD
24. Pekka Mellergård | Ett engagemang som länge givits en inriktning

Medverkande
Tabula gratulatoria

 

”Läsfest utlovas!”
Joel Halldorf, professor, högskolelektor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan Stockholm

”Rikedomen i artiklar är så vacker, precis en sådan teologi jag önskat uppmuntra till!”
Roland Spjuth, efter att ha börjat läsa sin festskrift

Författare:
Carl-Magnus Carlstein, Maria Ledstam, Bengt Rasmusson, Fredrik Wenell (red)
Format:
inbunden
Utgiven:
2021-11-11
Omfång:
438
ISBN:
9789198569896
Form:
David Davage
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...