Sanningen om Gud

Det kristna livet och Guds tio bud

Stanley Hauerwas & William Willimon
När teologerna Hauerwas och Willimon går igenom Guds tio bud framträder bilden av en motkultur, ett radikalt alternativ till det liv som de flesta lever. Buden avslöjar spännande saker om Gud och Guds kärlek till människorna.

185,00 kr

Sprid budskapet

Guds tio bud är snart fyra tusen år gamla. De var skrivna på stentavlor som tecken på att de aldrig skulle försvinna. Orden har haft ett stort inflytande genom historien, både i kyrka och i samhälle.

Många betraktar dessa budord som tidlösa etiska normer för alla människor. Men när teologerna Hauerwas och Willimon går igenom varje budord framträder bilden av en motkultur, ett radikalt alternativ till det liv som de flesta lever. De tio buden avslöjar spännande saker om Gud och Guds kärlek till människorna.

Vad kan man få veta om Gud genom de tio budorden? Författarna menar att sanningen om Gud lär man känna genom att tillhöra ett folk som lever i trofasta relationer, som säger sanningen, som hittar balansen mellan vila och arbete, som inte stjäl från andra, och så vidare. Guds tio bud har till uppgift att forma ett folk som i vardagslivet är ett tecken på att Gud inte har lämnat den här världen åt dess egna begär och önskningar.

Det här är en av de små böcker som får oss att tänka stora och bitvis nydanande tankar.

 

Stanley Hauerwas (f 1940) har sedan 1970-talet varit en av världens mest inflytelserika och omdiskuterade teologer. Han är nu professor emeritus i teologisk etik på Duke-universitetet i Durham, North Carolina, USA.

William Willimon (f 1946) är tidigare biskop i United Methodist Church och numera professor i praktisk teologi vid Duke. Han betraktas som en av USA:s främsta predikanter och har skrivit ett sjuttiotal böcker som tillsammans har sålt i mer än en miljon exemplar.

"En nyttig bok för alla dem som reflekterar över förhållandet mellan kyrkan och den omgivande kulturen."
Peter Streling (om första utgåvan av boken 2003), lektör på BTJ, BTJ-häftet nr 1, 2004

Författare:
Stanley Hauerwas & William Willimon
Format:
inbunden
Utgiven:
2021-05-07
Omfång:
162
ISBN:
9789198569872
Form:
Bengt Rasmusson
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Scott Bader-Saye
Hur kan man finna en tillit bortom rädslans jakt efter säkerhet och trygghet? En tillit som ger plats för gästfrihet, fred och generositet?

210,00 kr

Läs mer
Samuel Wells
Samuel Wells skriver jordnära och tankfullt om den ödmjukhet som handlar om att lära sig se livet som en gåva att ta emot tillsammans med andra och inte som ett projekt att förverkliga eller bära på sina egna axlar.

185,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision.

195,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer