Följa Jesus i en rädslans kultur

Om tilliten bortom säkerheten

Scott Bader-Saye
Hur kan man finna en tillit bortom rädslans jakt efter säkerhet och trygghet? En tillit som ger plats för gästfrihet, fred och generositet?

210,00 kr

Sprid budskapet

Har inte rädslan fått en alltför stor roll i dagens samhällsklimat? Fabricerade hot förs fram där få eller inga tecken på fara syns, medan verkliga hot överdrivs för egen vinning. Denna ”oordnade” rädsla försvagar den moraliska blicken, vilket får många att fokusera mer på de faror man vill undvika än på det goda man vill sträva efter. Som människor fyllda av rädsla frestas vi att se säkerhet och trygghet som vårt högsta goda, och därmed göra dygder av sådant som att vara misstänksam mot det annorlunda, att försöka förekomma varje möjligt hot och att samla på hög. Men detta gör såväl samhällen som kyrkor dåligt rustade att visa gästfrihet, skapa fred och vara generösa.

Denna högst aktuella bok för samman kulturanalys och teologisk insikt, för att på så sätt utforska hur ett kristet gensvar på en rädslans kultur kan se ut. Teologen Scott Bader-Saye försöker bana en väg mot tilliten och trofastheten bortom säkerheten. Han undersöker vardagliga handlingar som förkroppsligar Jesus uppmaning att sätta vår tillit till honom och uppmuntrar kristna gemenskaper att ta risken att välkomna främlingen, älska fienden och frikostigt dela med sig till människor i nöd. Boken innehåller diskussionsfrågor och lämpar sig som samtalsbok.

Scott Bader-Saye är professor i kristen etik och moralteologi vid Seminary of the Southwest i Austin, USA. Han är särskilt intresserad av frågor som rör kyrka och samhälle, politik och ekonomi, kön och identitet, samt religionsdialog.

”I en tid som präglas av polarisering och dystopiska framtidsanalyser känns Bader-Sayes bok Följa Jesus i en rädslans kultur som en frisk vindfläkt eller en klunk friskt vatten till en törstig vandrare. I dialog med bibeltexter, kristna tänkare, filosofer och populärkulturella referenser ger Bader-Saye redskap att urskilja rädslans olika ansikten och finna vägar att hantera den konstruktivt. Genom att hitta framtidshopp i den större bibliska berättelsen och styrka i gemenskapen hos en församling som vågar leva annorlunda utmanar han till att forma sammanhang där gästfrihet och fredsskapande får bli en motvikt till främlingsfientlighet och våld. Genom att avslöja vår felriktade rädsla kan vi leva ett liv i större generositet och Kristuslikhet. En lättläst bok med mycket djup som passar att läsa tillsammans i mindre grupper och samtala om.”

Maria Karlsson, lärare på PROMIS/ALT, Erasmus Coordinator, Akademi för Ledarskap och Teologi

”Vilken oerhört fin och viktig bok! Den har blivit en kompass för mig i mötet med samtidens ständiga utmaningar och distraktioner. Jag är både omskakad och tröstad av läsningen. Författaren ställer mig ansikte mot ansikte med hur marknaden, politiken och religionen profiterar på allas vår rädsla. Men det stannar inte där. Han visar också på konkreta vägar framåt för att mitt i en rädslans kultur våga leva i tillit till Gud, andra människor och oss själva. Vad kan vara viktigare att skriva om just nu?”
Robert Eriksson, pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare och musiker.

”Scott Bader-Sayes bok Följa Jesus i en rädslans kultur är ett konstruktivt inlägg i debatten om rädslans kultur, och handlar om hur vi som Jesu efterföljare kan göra motstånd mot den destruktiva fixeringen vid risker och faror. ... Medan jag läser boken ser jag det plötsligt överallt: hur rädslan nästlar sig in. ... Bader-Sayes bok hjälper mig att sätta fingret på problemet. ... Det handlar om att sätta rädslan på plats: att ge rädslan en plats, så att den inte tar all plats. ... boken sätter ord på och stärker mig i viljan att erkänna och benämna mina rädslor för att kunna bli fri från deras makt! ... Så avslutas också varje kapitel med skarpa diskussionsfrågor. För det som ytterst krävs för att övervinna rädslan är gemenskap. En gemenskap med plats för olikheter, en gemenskap som är redo att låta sig förändras av de nya medlemmar som dyker upp.”
Alva Dahl, språkvetare och författare, i Tidskriften Pilgrim 2022:1, 48-51

”Vilken fin läsupplevelse! Scott Bader-Saye har skrivit om en mycket aktuell bok om rädslans makt. Rädsla har alltid funnits. Men Bader-Saye avslöjar hur vår längtan efter säkerhet från terrorhot, ekologiska katastrofer och pandemier invaderas av politiker, marknad och religiösa ledare på ett sätt som hotar ett sant liv. Som motbild beskriver han konkreta handlingar som kan forma en motkultur till rädslans kultur. Allt detta ger mycket att reflektera över i relation till ens eget liv. Men jag blev också mycket uppmuntrad av att han utvecklar en god teologi om Guds försyn. Bader-Saye gör upp med en naiv och orealistisk tro att Guds försyn beskyddar den troende från allt ont. Samtidigt lägger han inte tron på Guds försyn åt sidan. Han utvecklar konkret och trovärdigt hur förtröstan på Guds närvaro och räddning kan få stor betydelse. Kallelsen är att fortsatt våga följa och förtrösta på Jesus Kristus mitt i en otrygg värld. Detta är teologi när den är som allra bäst: goda teologiska resonemang som lär läsaren att förstå sitt liv utifrån Bibelns texter. Jag hoppas verkligen att många upptäcker och läser denna viktiga bok!”
Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi, Akademi för ledarskap och teologi

"Vilken fantastiskt klarsynt, engagerande och övertygande bok! Bader-Saye pekar ut rädsla som den avgörande och till stor del självpåtagna bördan i vår värld. Han nöjer sig dock inte med en sådan diagnos, utan pekar på ett botemedel som övertygar, är medkännande och kristet. Här är en fräsch röst som kan utmana och förvandla såväl kyrkans som världens oro."
Samuel Wells, kyrkoherde i S:t Martin-in-the-Fields i London.

Författare:
Scott Bader-Saye
Format:
inbunden
Utgiven:
2021-11-17
Omfång:
198
ISBN:
9789198569865
Form:
Bengt Rasmusson
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Samuel Wells
Samuel Wells skriver jordnära och tankfullt om den ödmjukhet som handlar om att lära sig se livet som en gåva att ta emot tillsammans med andra och inte som ett projekt att förverkliga eller bära på sina egna axlar.

185,00 kr

Läs mer
Stanley Hauerwas & William Willimon
När teologerna Hauerwas och Willimon går igenom Guds tio bud framträder bilden av en motkultur, ett radikalt alternativ till det liv som de flesta lever. Buden avslöjar spännande saker om Gud och Guds kärlek till människorna.

185,00 kr

Läs mer