Helig, farlig och gåtfull

Återupptäcka Bibelns förunderliga värld

Cheryl Bridges Johns
Bibeln behöver enligt Johns återupptäckas som en text som låter läsaren träda in i en annorlunda och förunderlig värld fylld av Treenighetens närvaro.

259,00 kr

Sprid budskapet

I en tid då Bibeln förefaller ha berövats sin kraft och en allt större bibelanalfabetism sprider sig i det postkristna landskapet, argumenterar Cheryl Bridges Johns för behovet av en ”återförtrollning” av bibeltexten: Den behöver återupptäckas som helig, farlig och gåtfull, som en text som låter läsaren träda in i en annorlunda och förunderlig värld fylld av Treenighetens närvaro.

Författaren beskriver hur upplysningstidens fokus på det rationella mänskliga subjektet gjorde det möjligt att objektifiera inte bara naturens värld utan även Bibeln och hur det senare har förvrängt läsningen av den. Denna utveckling skapade uppfattningen att studiet av Bibeln främst handlar om att gå bakom texten och försöka få fram vad den ”verkligen” säger, eller att vaska fram tidlösa sanningar, eller att få ett vapen i kulturkrigens skugga. Denna ”moderna” version av Bibeln, hävdar hon, bryter inte in i vår välstädade tillvaro. Den utmanar inte våra omhuldade värderingar. Den väcker inte vår förundran. Den föder inte hopp.

Utifrån sitt rika pentekostala arv menar Johns att kyrkan och de kristna bortom både fundamentalismens och liberalteologins misslyckade läsningar av Bibeln, återigen behöver dras in i det rum där Anden och Ordet i harmoni fyller texten med helighet och mysterium. Det är först då som Bibeln kan återfå sin rättmätiga plats som den heliga Skrift som inte låter sig tämjas, utan i stället blir en kraft som rubbar våra cirklar och öppnar upp nya horisonter.

Cheryl Bridges Johns är pastor och teolog och har undervisat på högskolor och seminarier i över fyrtio år. Hon är gästprofessor och direktor för Pentecostal House of Studies vid United Theological Seminary, USA.

→ → → rabattkod: sf-år4

Jag är mycket glad att Cheryl Bridges Johns bok om Bibeln nu finns på svenska!Helig, farlig och gåtfull är en utforskande och välskriven bok som med Johns karaktäristiska överblick rör sig mellan kyrkohistoria, egna erfarenheter och aktuell forskning. Med förvånansvärd lätthet, med tanke på ämnets komplexitet, öppnar Johns upp för ett återtagande av Bibeln som en förtrollad, gåtfull och helig textvärld.
   I en tid när Bibeln både görs kraftlös genom att tämjas, och används som slagträ i teologiska diskussioner, vill Johns guida till en läsning som väcker förundran och leder in i Guds mysterium.
   Särskilt tacksam är jag för det tilltal till unga som jag uppfattar att boken bär på. Enligt Johns erfarenhet längtar unga kristna efter att få bli berörda av Bibelns förunderliga värld, och jag hoppas att denna bok kommer att finna sin väg till den målgruppen även här i Sverige.
Åsa Molin, lärare och studieledare vid Akademi för ledarskap och teologi.

+ + +

Samtalen om Bibeln präglas i dag av låsningar mellan olika läger – samtidigt verkar allt fler ha svårt att ens uppbåda ett intresse för den. Cheryl Bridges Johns viktiga bok pekar på fruktbara vägar bortom skyttegravarna, och väcker också läsarens kärlek till Bibeln genom att visa vilken fascinerande bok det är.
Joel Halldorf, professor och högskolelektor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm.

+ + +

Cheryl skriver fram en bibeltolkning som jag längtat efter. En tolkning där man varken fastnar i en bibelfundamentalism baserad på rationalistiska tankegångar eller krasst konstaterar att dekonstruktion måste bli enda sättet att närma sig Bibeln. I stället förespråkar hon en tolkningsmodell där Anden blir nyckeln till att återupptäcka Bibeln som ett levande och heligt Ord, där läsningen får förvandla oss på djupet.
Maria Karlsson, lärare vid Akademi för ledarskap och teologi

+ + +

Cheryl Bridges Johns har skrivit en fantastisk bok! Det här är något av det mest skarptänkta jag har läst - om den moderna världens sekularisering och upplysning. Hon visar hur avförtrollningen av världen lett till tomhet och att vi delvis har tappat bort Gud i väst. Problemet är att det gör livet mindre och världen mer meningslös. Men valet står faktiskt inte mellan vetenskap och tro. Alla människor har sin egen världsbild, och många av de skarpaste tänkarna och vetenskapsmännen i historien har varit kristna. Så det valet är ett falskt val. Och det finns en ung generation där ute som växt upp i sekulariseringen och gudlösheten. Som hungrar efter något som ligger bortom den moderna världens slutna projekt. Det finns en längtan efter återförtrollning av världen. En nyupptäckt av Gud. Den är möjlig när man börjar ana att Bibelns texter inte är sagor för barn - utan Guds levande ord. Som sådant heligt, farligt och gåtfullt. Bibeln är just en vild och förtrollande värld som kan förvandla människors liv. Så till den som söker en hållbar tro, intellektuell hederlighet och som längtar efter andliga verkligheter rekommenderar jag denna bok å det varmaste!
Sam Wohlin, pastor och författare, Karlstad Pingst

+ + +

Cheryl Bridges Johns öppnar en värld som självklart ska förstås och analyseras, men också levas och älskas. ... Det är verkligen min förhoppning att denna bok ska bli läst. Men ännu mer är det min förhoppning ... att denna bok ska inspirera till förnyad och fördjupad läsning och förståelse av Bibeln. Jag hoppas att bibelläsningen ska bli mer begriplig, men kanske ännu mer att den ska bli passionerad och förälskad när längtan efter den stora gudomliga världen möter den bibliska texten som helig, farlig och gåtfull.
Ulrik Josefsson, docent och rektor vid Akademi för ledarskap och teologi (i sitt förord till boken)

+ + +

Jag välkomnar att Cheryl Bridges Johns fantastiska bok om Bibeln nu finns översatt till svenska. Det här är den typen av bok som gör något med sin läsare, inte bara därför att den är sprängfylld med goda insikter och utmanande resonemang. Bokens sprängkraft ligger, som jag ser det, i att Johns ger oss en vision om ett kristet sätt att se på hela tillvaron. En bibelbaserad vision, en bibelbrottandes vision och en bibelöppnande vision. I en tid som denna ger hon ett viktigt bidrag till hela Kristi kropp. Mer än någonsin behöver vi nämligen exponeras för det heliga, det farliga och det gåtfulla i vår gemensamma tro. Den här boken hjälper till med en sådan exponering. För mig är boken ovärderlig.
Mikael Hallenius, lärare vid Akademi för ledarskap och teologi

+ + +

Vi lever med ständigt ökade polariseringar. Jag möter det som en motsättning mellan förnuft och tro, mellan akademi och andlighet. När vi stänger in oss i sådana konflikter är det oftast för att vi är så säkra på att vi har förstått Bibeln korrekt. Cheryl Bridges Johns bok för oss bortom sådana motsättningar och visar hur klok texttolkning kan förenas med öppenhet för den Gud som vi inte kan kontrollera. Alla behöver vi nog ödmjuka oss och upptäcka att Bibeln är helig, farlig och gåtfull.
Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi vid Akademi för ledarskap och teologi

+ + +

Man kan bara säga ett rungande ”ja” till denna kloka och välkomna bok. Johns studie är hisnande, men den ger oss samtidigt andrum i sin smittande hoppfullhet.
Walter Brueggemann, professor emeritus i Gamla testamentet vid Columbia Theological Seminary

+ + +

I denna starka och övertygande analys erbjuder Johns ett sätt att ’återförtrolla’ Skriften som låter oss möta en text som vägrar att bli tämjd; som har kraft att omkullkasta, omdefiniera och omorientera; och som omfamnar en pneumatisk imagination. För den som vill och längtar efter mer, är denna bok ett måste.
Lisa Bowens, biträdande professor i Nya testamentet vid Princeton Theological Seminary

+ + +

Denna bok är ett djärvt pentekostalt inlägg i de aktuella diskussionerna om den teologiska tolkningen av Skriften. Johns vision om en Skriftens pentekostala ontologi är inte bara till för pentekostaler – den är en gåva till hela den katolska kyrkan, född på pingstdagen.
James K A Smith, professor i filosofi och pastoralstudier vid Calvin University

+ + +

Jag har väntat på denna bok av Cheryl Bridges Johns! Ta för dig av den och öppna dig för Guds mysterium som avslöjas i våra vardagliga liv, även i en senmodern värld.
Amos Yong, professor i teologi och mission vid Fuller Theological Seminary

Författare:
Cheryl Bridges Johns
Format:
mjukband
Utgiven:
2024-03-11
Omfång:
220
ISBN:
9789198634990
Form:
Bengt Rasmusson/Inmedit AB
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Birgitta Rasmusson
En Tillsammans-bok för barn och vuxna som med fantasi och värme låter oss möta den gode Herden och hans får. En tänkvärd skildring av godhet och förlåtelse, utanförskap och sorg, vänskap och överraskningar. BOKREA!

95,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer