Bengt Rasmusson

Bibeln som helig, farlig och gåtfull

17 mars, 2024
Behöver Bibeln återupptäckas som som helig, farlig och gåtfull?

Behöver Bibeln idag återupptäckas som något annat än en historisk artefakt eller en resurs för tidlösa sanningar eller som ett vapen i kulturkrigens skugga? Behöver den återupptäckas som om helig, farlig och gåtfull? Ja, det menar teologen Cheryl Bridges Johns.

I sin nya bok Helig, farlig och gåtfull försöker hon utifrån sitt rika pentekostala arv staka ut en väg bortom både fundamentalismens och liberalteologins misslyckade läsningar av Bibeln, en väg som handlar om att dras in i det rum där Anden och Ordet i harmoni fyller texten med helighet och mysterium. Det är först då som Bibeln kan återfå sin rättmätiga plats som den heliga Skrift som inte låter sig tämjas, utan i stället blir en kraft som rubbar våra cirklar och öppnar upp nya horisonter.

Framsidan till Cheryl Bridges Johns bok: Helig, farlig och gåtfull

Så här skriver Åsa Molin – lärare och studieledare vid Akademi för ledarskap och teologi – om boken:

Åsa Molin

Jag är mycket glad att Cheryl Bridges Johns bok om Bibeln nu finns på svenska!Helig, farlig och gåtfull är en utforskande och välskriven bok som med Johns karaktäristiska överblick rör sig mellan kyrkohistoria, egna erfarenheter och aktuell forskning. Med förvånansvärd lätthet, med tanke på ämnets komplexitet, öppnar Johns upp för ett återtagande av Bibeln som en förtrollad, gåtfull och helig textvärld.

I en tid när Bibeln både görs kraftlös genom att tämjas, och används som slagträ i teologiska diskussioner, vill Johns guida till en läsning som väcker förundran och leder in i Guds mysterium.

Särskilt tacksam är jag för det tilltal till unga som jag uppfattar att boken bär på. Enligt Johns erfarenhet längtar unga kristna efter att få bli berörda av Bibelns förunderliga värld, och jag hoppas att denna bok kommer att finna sin väg till den målgruppen även här i Sverige.

Kyrkohistorikern Joel Halldorf är också mycket positiv:

Samtalen om Bibeln präglas i dag av låsningar mellan olika läger – samtidigt verkar allt fler ha svårt att ens uppbåda ett intresse för den. Cheryl Bridges Johns viktiga bok pekar på fruktbara vägar bortom skyttegravarna, och väcker också läsarens kärlek till Bibeln genom att visa vilken fascinerande bok det är.

Joel Halldorf

Fler positiva röster finns på bokens hemsida, under “Sagt om boken”. Men så här presenterar Cheryl själv sin bok:

Läs mer om boken …