Möta Jesus i stormen

Om livet som kristen med psykiska hälsoutmaningar

John Swinton
John Swinton skildrar ett annat sätt att förstå psykiska hälsoutmaningar och det kristna livet, med en betoning på personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och hur ett helande bortom botandet kan se ut.

239,00 kr

Sprid budskapet

I mötet med psykisk ohälsa, räcker det inte med ”tunna” diagnoser och förklaringar som riskerar att stigmatisera och ge människor en stämplad identitet. För en djupare förståelse behövs ”tjocka” beskrivningar. Sådana kan endast växa fram i en öppen dialogprocess där människors unika berättelser blir lyssnade på med respekt.

Utifrån kvalitativa forskningsintervjuer med personer som vill ”leva med Jesus” och som samtidigt lever under någon av diagnoserna depression, schizofreni och bipolär sjukdom, strävar John Swinton i boken Möta Jesus i stormen efter just en sådan djupare förståelse. Han reflekterar teologiskt – i dialog med medicinska, psykologiska och filosofiska perspektiv – över såväl samhällets som psykiatrins och kyrkans bemötanden, och hur ett helande bortom botandet kan se ut.

Resultatet är en enastående och prisbelönad bok som handlar om personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och om ett livgivande hopp för de som lever mitt i stormen. Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av psykiska hälsoutmaningar, oavsett om man arbetar inom kyrkan eller vården, vill vara en god medvandrare eller själv lever med en sådan utmaning.

John Swinton är professor i praktisk teologi vid Aberdeens universitet i Skottland, med särskild inriktning mot området teologi och funktionsvariation. Swinton har en mångårig bakgrund som sjuksköterska inom bland annat psykiatrin, har grundat Aberdeens Centre for Spirituality, Health, and Disability och är en flitigt anlitad föreläsare världen över.

 


Innehållsförteckning

Introduktion: Liv i överflöd

Del I: Beskrivningens konst
1. Ett annat sätt att beskriva den ”psykiska sjukdomens” värld
2. Återuppliva fenomenologin

Del II: Ett annat sätt att beskriva diagnosen
3. Ta våra mediciner troget

Del III: Ett annat sätt att beskriva depression
4. Klagan och glädje
5. Möta Gud i mörkret

Del IV: Höra röster
6. Förstå en psykos
7. Höra röster
8. En egendomlig form av ensamhet

Del V: Ett annat sätt att beskriva bipolär sjukdom
9. Bipolär tro
10. Bipolär sjukdom och lidandets natur

Avslutning: Ett annat sätt att beskriva helande

Appendix 1: Mer om ICD och DSM – En kommentar för den svenska kontexten
Appendix 2: Resurser avseende psykisk hälsa

Noter
Bibliografi
Index

”Swinton erbjuder utifrån den kristna berättelsen ett väsentligt komplement till evidensbaserad vård, där själavården kan vägleda in i en meningsskapande relation med en Gud som inte överger oss på våra mörkaste och sköraste platser. Där vi människor får en möjlighet att läka genom våra sår – kort sagt att möta 'Jesus mitt i stormen'. En omistlig bok!”
Helén Västberg, legitimerad psykoterapeut och författare.

"Professor John Swinton tar med oss i ett samtal som ger en vidgad förståelse för hur det är att som kristen uppleva svåra psykiska hälsoutmaningar och hur man kan se på dem ur ett teologiskt perspektiv. Swinton ger god och beprövad vägledning, väl förankrad i forskning. Såväl för den som själv är drabbad av sjukdom som för alla som vill lära sig och förstå mer är detta en angelägen bok."
Christina Halldorf, legitimerad psykoterapeut

Författare:
John Swinton
Format:
mjukband
Utgiven:
2022-08-09
Omfång:
330
ISBN:
9789198634945
Form:
Bengt Rasmusson/Inmedit AB
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Scott Bader-Saye
Hur kan man finna en tillit bortom rädslans jakt efter säkerhet och trygghet? En tillit som ger plats för gästfrihet, fred och generositet?

210,00 kr

Läs mer