Muristan

Karta över Muristan (se s 213 i boken).

Zooma kartan med tumme-pekfinger på mobil enhet.

Tillbaka till kartöversikten

Karta över Muristan
  1. Lutherska gästhemmet
  2. Johannes döparens kyrka (grekisk-ortodox)
  3. Aftimos marknaden (souk)
  4. Lutherska kyrkans biskopssäte
  5. Återlösarens kyrka (luthersk)
  6. Rysk-ortodox kyrklig mission
  7. Gravkyrkan/Uppståndelsekyrkan