Pilgrim

Här hittar du resursmaterial till boken Pilgrimsfärd för rättvis värld.

Kartor i boken

Västra Jerusalem

Östra Jerusalem

De åtta (sju) portarna

Sions berg

Kristna kvarteret

Muristan

Armeniska kvarteret

Heliga gravens kyrka / Uppståndelsekyrkan