Bengt Rasmusson

4 nyanser av fantasi, tankfullhet och hopp

31 december, 2022
Vi är tacksamma för året som gått och önskar alla våra följare och läsare ett Gott Nytt År!

Året 2022 såg fyra titlar dagens ljus hos Spricka förlag. Först kom Pekka Mellergårds bok Hur kunde det gå så här långt?, en bok om högerkristendom och hoppfulla alternativ. Förutom en mängd lovord, fick den utmärkelsen "En av årets bästa böcker 2022" av både Sydsvenskan och av Dagen.

Sedan kom John Swintons bok Möta Jesus i stormen som ur ett postsekulärt perspektiv skildrar ett annat sätt att förstå psykiska hälsoutmaningar och det kristna livet, med en betoning på personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och hur ett helande bortom botandet kan se ut. Psykoterapeuten Christina Halldorf beskriver boken som "angelägen" och ett "viktigt bidrag" för att kyrkor och församlingar ska bli "än mer inkluderande miljöer". Psykoterapeuten Helén Västberg menar att det är en "omistlig bok".

Därefter kom Birgitta Rasmussons bok Det efterlängtade barnet, en berättelse om julevangeliet för barn och nyfikna vuxna. Teologen Mikael Tellbe skriver så här om boken: "Det är en konst att få gamla texter att leva. Genom att väva samman dåtid och nutid skapar Birgitta Rasmusson nytt liv i julevangeliet för yngre läsare. Det är trovärdigt, varmt och fängslande." Boken kan läsas året om eftersom den inte kräver julstämning och julmys.

Till sist kom Samuel Wells bok Älska barmhärtigt: Fredens tolv steg, en bok om hur vi ska bemöta konflikter och våld, i nära relationer så väl som på samhällsplanet. Teologen Åsa Molin beskriver boken som en "liten pärla till bok om fredens väg" och teologen Roland Spjuth menar att detta är en "mycket aktuell och angelägen bok" som framför allt "målar skönheten i Guds barmhärtighet, den gåva som ytterst är den enda grunden för verklig fred".

Det blev ett bra bokutgivningsår för förlaget, ett år där utgivningen på olika sätt speglade förlagets önskan om att ge ut teologi som andas imagination (fantasi), tankfullhet och hopp.

Vi är tacksamma och önskar alla våra följare och läsare ett Gott Nytt År!