Bengt Rasmusson

Trötta vänners sällskap

12 oktober, 2023
Har du nån gång upplevt att det är svårt att vara kristen? Känns idealen omöjliga att uppnå? Känner du dig trött och sliten?

Har du nån gång upplevt att det är svårt att vara kristen? Känns idealen omöjliga att uppnå? Känner du dig trött och sliten? Undrar du varför det där med tron inte verkar fungera?

I Motströms – om den svåra konsten att vara kristen, reflekterar Emmanuel Bäckryd, överläkare och biträdande professor i smärtmedicin vid Linköpings universitet, över varför det kan kännas så jobbigt att vara troende trots att vi lever i ett fritt och demokratiskt samhälle.

Emmanuel Bäckryd: Motströms

Författaren vill göra oss medvetna om de idéströmningar som han menar omger oss och som driver oss bort från ett liv i Jesus efterföljd. I tur och ordning granskas ekonomismen, konsumismen, prestationismen, individualismen, hedonismen och nationalismen. För var och en av dessa nutida avgudar ges råd och exempel på hur den kristna kyrkan kan gestalta ett motstånd som inte tröttar ut oss, utan i stället ger kraft och mod att simma motströms.

Varje kapitel avslutas med frågor för samtal eller enskild reflektion.

I ett postskriptum "sammanfattar" Bäckryd sina tankegångar på följande vis:

Saligprisningarna AD 2023


I en värld där idealet är att vara oberoende och klara sig själv,
saliga de som inser att de är helt beroende av Gud.
De är de sanna medborgarna i Guds verkligare värld.

I en värld där underhållningsbranschen regerar med yta och glamour,
saliga de som tar allvarligt på och sörjer över tillvarons skuggsida.
De skall finna en djupare tröst.

I en värld där statusjakt är normen,
saliga de som inte söker de främsta positionerna.
De skall nå en rikare framgång.

I en värld där var och en först och främst förväntas prioritera sig själv,
saliga de som längtar efter att alla ska få det bra.
De skall få se sin önskan uppfylld.

I en värld av polarisering och snabba fördömanden i sociala medier,
saliga de som bemöter sin nästa med omsorg och mjukhet.
De skall få uppleva detsamma.

I en värld av krass realism och fokus på hur saker och ting ser ut,
saliga de som har koll på sina egna motiv och bevekelsegrunder.
De skall få umgås med Gud ansikte mot ansikte.

I en värld där man gärna håller på sin rätt och inte tvekar att ge igen,
saliga de som bygger broar mellan människor.
De skall för alltid tillhöra Guds stora familj.

I en värld där få vågar längta efter en annan ordning än den rådande,
saliga de som får sota för sina försök att leva i enlighet med den kommande.
De är de sanna medborgarna i Guds verkligare värld.

Boken har redan fått flera lovord:

Vem som helst kan komma med åsikter om den tid vi lever i, och många gör det. Det är betydligt ovanligare att eftertänksamt avslöja det som binder, skänka hopp och visa på ett annat sätt att leva. Emmanuel Bäckryd gör just detta i sin nya bok, och jag rekommenderar den varmt.
Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping och även verksam som författare, föreläsare och andlig vägledare.

Emmanuel Bäckryd gör i denna bok en ögonöppnande samhällsanalys av den tid vi lever i och lyfter fram flera områden där vi kristna skulle behöva simma motströms. Men Bäckryd påminner oss också om motståndskraften i kristna praktiker som troende lutat sig mot i alla tider.
Sofia Johnsson, ungdomspastor i Korskyrkan Aneby.

En bok som visar på utmaningar i samtiden för dem som vill ta sin tro på allvar. Samtidigt föder den en vilja att simma motströms.
Roland Spjuth, docent och lärare i systematisk teologi vid Akademi för ledarskap och teologi.

Boken är närgången och konkret, tankfull och reflekterande, och framförallt hoppfull: ett annat sätt att leva är möjligt ... när vi simmar motströms tillsammans!