Teologi, barn och gästfrihet

Kanske är det i gästfriheten – i mötet, samtalet och leken med barn och andra främlingar – som vi allra bäst kan börja förstå vår egen tro och teologi eller brist på tro och teologi.

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13–16)

Barns oskyldiga tro?

Berättelsen om hur Jesus tar emot barnen har vi hört många gånger … kanske så många gånger att vi inte riktigt brytt oss att fundera över vad den handlar om. Ofta tänker vi oss nog att budskapet är att vi bör ha en sådan tro som barn har, en oskyldig tro, en omedelbar tro. Vi har vant oss vid att se lärjungarna här som några slags inskränkta dörrvakter som har allt sjå i världen att hålla de stökiga ungarna borta från Jesus. Lärjungarna, tänker vi, ser barnen som störningsmoment. De utgår ifrån att barnen inte har något med Jesus att göra. Men Jesus å sin sida, tänker vi, ställer barnen i centrum. Och enligt den här vanliga tolkningen ställs alltså lärjungarnas formella tro mot barnens naiva tro, lärjungarnas stelbenthet mot barnens spontanitet, lärjungarnas inskränkthet mot barnens öppenhet, lärjungarnas kalkylerande mot barnens oskyldighet.

Men kanske det här sättet att läsa texten är fel. Kanske är vi för snabba att döma ut lärjungarna. Kanske hade de inte helt fel. Kanske hade lärjungarna på sätt och vis rätt när de påstod att barnen inte med automatik hade rätt till Jesus knä. Kanske är det så att texten inte alls handlar om kontrasten mellan lärjungarnas tro och barnens tro, utan om kontrasten mellan de som så att säga har rätt till en plats vid Jesus sida, såsom lärjungarna, och de som till synes inte har det. Kanske är det så att texten inte alls handlar om barnens tro eller karaktär, utan om den ställning, den tillhörighet, den plats som de saknar.

Precis som på Jesus tid, så hör inte barnen riktigt hemma i de vuxnas värld. Visst, vi ser på våra barn med glädje och tacksamhet. Men när vi tar emot barnen i vår mitt, vad brukar då hända? Jo, de produktiva aktiviteterna upphör och de vuxna samtalen tar paus. Arbetet stannar upp. I själva glädjen över barnen i vår mitt, finns det ett tydligt tecken på att de inte riktigt tillhör vår värld. Förr eller senare skickas de iväg så att de produktiva aktiviteterna och de viktiga samtalen kan ta fart igen. Så barnen hör inte riktigt hemma i de vuxnas värld. Och så kanske det i viss mån också måste vara. Men ser vi texten om Jesus och barnen i ljuset av den här tankegången, kanske vi kan ana att den handlar om någonting helt annat än om barnens oskyldiga tro.

Guds överraskande gästfrihet

Genom att välkomna barnen, ger Jesus ingen kommentar om kvalitén på deras tro. Nej, vad Jesus gör det är att undergräva kontrasten mellan de som tillhör honom och de som inte tillhör honom. Lika lite som tullindrivarna och syndarna, står barnen på gästlistan. De är inte produktiva medlemmar i samhället. Men … de erbjuds ändå gästfrihet. Det är detta texten handlar om: Guds generösa gästfrihet. Berättelsen om Jesus och barnen handlar inte i första hand om barnen, utan om Gud. Texten handlar inte om barnens tro eller brist på tro, utan om Guds överraskande gästfrihet.

I Jesus sätt att möta barnen – han ger dem tid och han ger dem rum – ser vi vad Guds gästfrihet handlar om. Gud är en Gud som ger tid för det som ofta inte betraktas som produktivt och effektivt: det oväntade avbrottet, det långsamma samtalet, den lågmälda dialogen, det ödmjuka lyssnandet, den överraskande leken. Gud är en Gud som ger rum för det annorlunda och många gånger obekväma: för främlingen och för det som vi många gånger uppfattar som ostädat och ofärdigt. Guds gräsfrihet – Guds philoxenia, “främlingskärlek” – provocerar!

Resan mot gästfrihet tillsammans med barn och andra främlingar

En resa mot större gästfrihet är inte enkel! Men här tror jag att barnen i vår mitt kan vara till välsignelse. Inte för att de alltid är gästfria, utan för att de i en viss mening är främlingar. Det är som Olle Adolphson sjunger: att barnen tillhör det gåtfulla folket som bor i ett främmande land.

Att välkomna ett barn in i sitt liv (oavsett om det är ens eget eller någon annans), det är att öppna dörren för en främling. Att välkomna ett barn in i sitt liv, det är att på något sätt släppa kontrollen och göra sig sårbar. I vårt engagemang för barn i församlingsarbete, föreningsliv eller i något socialt arbete, ges vi möjligheter att lära oss älska när vi skulle föredra att vara fria och oberoende. I vår relation till barn ges vi möjligheter att praktisera lyssnande, vänlighet och tålamod framför effektivitet. Här ges vi möjligheter att tillsammans fundera ett steg längre, i stället för att frenetiskt försöka klamra oss fast vid våra färdiga svar.

En godhet som räcker för alla

Och vad kan vara bättre för att dra igång samtal och kreativitet än en bok? På Spricka förlag har Birgitta Rasmusson nyss gett ut en Tillsammans-bok under titeln En godhet som räcker för alla. – med härliga bilder av Sara Brunnegård. Här målar Birgitta, med fantasi och värme utifrån Psalm 23, en bild av Gud som på många sätt påminner om den som skymtar fram i berättelsen om Jesus och barnen: en Gud vars godhet räcker för alla, en Gud vars famn har plats för var och en, en Gud som inte är främmande för våra liv – med allt vad de rymmer av gott och ont.

Därmed blir boken samtidigt en uppmuntran till samtal om tro och teologi – alltså om Gud och allt annat – såväl mellan barn och vuxna, som mellan vuxna. Boken, som innehåller samtalsfrågor och bonusmaterial för både barn och vuxna, vill alltså inspirera till samtal om det som är viktigt, och ibland tungt och svårt, i livet. Den vill utmana till att ta barns och andras frågor på allvar. Att inte tro sig vara den som sitter inne med alla svaren. Att lyssna och vara beredd på att låta sig överraskas och förändras. 

Birgitta Rasmusson: En godhet som räcker för alla

Några röster om boken:

”’Hör nu alla lamm så kära / ni får alltid komma nära / Jag lovar att er alla bära…’ Birgittas bok, som bygger sin berättelse på Psalm 23, är en spännande och fascinerande historia utifrån lammens och fårens perspektiv. Den rymmer humor, glädje och allvar som gör det svårt att sluta läsa då man väl börjat. Boken kan med fördel läsas för både barn och vuxna och ger många uppslag till goda samtal! Jag vill varmt rekommendera denna fina berättelse till enskilda och grupper av olika slag!”
Stig Gunnar Petrone, pastor och andlig vägledare.

”Bra bok för barn och ungdomar. Man får vara med om en massa äventyr med Ullis och Gullis och de andra lammen. Vi låtsades att vi var lammen Ullis och Gullis, för de lekte och pratade och sjöng mycket. Herden var så snäll och god, precis som Jesus. Den här boken gjorde det lättare att förstå Bibeln.”
Noomi 9 år och Martha 8 år

“Berättelserna är strålande!”
Carl-Magnus Carlstein, Universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, bibelvetenskap

Du hittar mer information om boken hittar du här på hemsidan.

* * *

Kanske är det i gästfriheten – i mötet, samtalet och leken med barn och andra främlingar – som vi allra bäst kan börja förstå vår egen tro och teologi eller brist på tro och teologi. Kanske är det i sådana oförutsägbara “avbrott” som vi själva, i vår tur, kan få smaka på den gästfrihet som har sin djupa källa i den Gud som är Fadern, Sonen och Anden.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Scroll to Top

Integritetspolicy

Integritets­policy

Policy avseende integritet och hantering av personuppgifter

Avser spricka.se.
Version 1.00, gäller från 2020-01-15

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och hantering av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Spricka förlag (“SF“, “vi“) — som är en del av Inmedit AB, org nr 556214-1993, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie, e-post: info@inmedit.se, (”Inmedit”) — samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi på Inmedit/SF värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen spricka.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Inmedit är personuppgiftsansvarig för SFs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Inmedit samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker SFs webbplats, beställer produkter eller tjänster, använder dig av SFs kundtjänst eller när du på annat sätt har kontakt med SF.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker SFs webbplats

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som besöker vår webbplats är:

 • IP-adress

För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.2 För dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på SFs webbplats

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på vår webbplats är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • IP-adress

När du använder webbplatsen och dess tjänster kan du erbjudas att dela information från webbplatsen och dess tjänster på sociala medier – som t ex Facebook, LinkedIn eller Twitter – via en implementerad social plugin (som t ex en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plugin kommer din webbläsare att överföra vissa data till det sociala mediet. För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.3 För dig som blir kund hos SF

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som blir kund hos oss:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnr
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Finansiell information
 • IP-adress

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker SFs webbplats

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dem i syfte att:

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.2 För dig som kontaktar oss via SFs webbplats

Om du kontaktar oss via SFs webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare, såsom att tillhandahålla support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.3 För dig som blir kund hos SF

Om du blir kund hos SF behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att erbjuda e-handel, uppfylla avtal, tillhandahålla support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

Intresseavvägning

 • IP-adress

45 dagar

För att tillhandahålla information och support

Fullföljande av avtal om användning av kontaktformulär

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

För att kunna hantera beställningar och köp

Avtalsförpliktelser enligt SFs allmänna försäljningsvillkor

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnr
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Finansiell information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Fem år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit/SF, till exempel genom att beställa produkter

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Inmedit och våra varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

6.2 Ingen av ovan angivna behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

6.3 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy (se tabellen ovan under punkt 6.1). Inmedit kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Inmedits rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 För att uppfylla ändamålen ovan (se tabellen under punkt 6.1) kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, såsom it-leverantörer (exempelvis webbhotell), distributionspartners eller marknadsförings­samarbetspartners (exempelvis nyhetsbrevsystem). Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

7.2 Tredje part som Inmedit/SF lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra SFs och SFs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till SFs webbplats eller avtal med dig som kund.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Inmedit/SF om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SFs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Inmedit/SF kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Inmedits leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Inmedit/SF vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Ändring av integritetspolicy

Inmedit/SF har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Inmedit/SF kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du som kund rätt att säga upp eventuellt avtal med Inmedit/SF innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Inmedit/SF.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Inmedit/SF har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Dina rättigheter

10.1 Inmedit/SF ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Inmedit/SF kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 Inmedit/SF kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kundservice@inmedit.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

10.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

11. Cookies

11.1 Spricka.se använder sig i begränsad omfattning av cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

11.2 På spricka.se används förstapartscookies. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används på spricka.se för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar.

11.3 På spricka.se används även tredjepartscookies från tredjepartstjänsten Google Analytics (https://www.google.com/analytics). Såsom tjänsten är inställd för spricka.se tillhandahåller den endast anonymiserad statistikinformation. Vidare används tredjepartscookies från spamskydddstjänsten CleanTalk (https://cleantalk.org/) som kontrollerar besökares IP-adresser och inskick via webbformulär.

11.4 Fördjupad information om vad cookies är samt hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

12. Kontaktinformation

12.1 Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

12.2 Information om personuppgiftsbehandling hos Inmedit/SF

Inmedit AB (556214-1993) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller köp av produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan angivna postadress, e-post eller telefon.
Postadress: Inmedit AB, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se
Telefon: 040-54 90 32

12.3 Dataskyddsombud

Inmedit har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Du kan skriva till nedan angivna e-postadress för att komma i kontakt med denne.
E-post: dataskydd@inmedit.se

12.4 Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan angivna adress.
Postadress: Inmedit AB/Spricka förlag, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se

12.5 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@inmedit.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se