Bengt Rasmusson

Sanningen om Gud

5 maj, 2021
En av de där små böckerna som får oss att tänka stora och bitvis nydanande tankar!

Då är den tillbaka! En av de där små böckerna som får oss att tänka stora och bitvis nydanande tankar! Detta är en bok om de tio buden i Bibeln. Ofta tänker vi oss dem som tidlösa etiska normer. Men när teologerna Stanley Hauerwas och Will Willimon går igenom varje bud framträder i stället bilden av en motkultur som radikalt utmanar oss alla. Samtidigt avslöjar buden spännande saker om Gud och Guds kärlek till människorna.

Vad kan man då få veta om Gud genom de tio budorden? Författarna menar att sanningen om Gud lär man känna genom att tillhöra ett folk som lever i trofasta relationer, som säger sanningen, som hittar balansen mellan vila och arbete, som inte stjäl från andra, och så vidare. Guds tio bud har till uppgift att forma ett folk som i vardagslivet är ett tecken på att Gud inte har lämnat den här världen åt dess öde.

Kristna är inte i första hand ett folk som 'tror' på något religiöst. De är ett folk som har kallats att i gemenskap leva livet så, att om Gud inte finns så blir detta sätt att leva obegripligt.

Stanley Hauerwas och Will Willimon i Sanningen om Gud

Lär mer om Sanningen om Gud på boksidan.