Bengt Rasmusson

Patrik Hagman, vad är en människa?

30 oktober, 2021
Hur blir en människa den hon är? Patrik Hagman ger i sin nya bok ett antal teologiska spaningar kring vår samtida kultur, med fokus på frågor om teknologi, kön och sexualitet, och kyrkan.

Hur blir en människa den hon är? Det är en av de stora olösta frågorna som i årtusenden drivit fram filosofiskt och religiöst tänkande. Samtidigt är det en fråga som i varje tid behöver ställas på nya sätt.

I denna nya bok diskuterar teologen och författaren Patrik Hagman vad det är att vara människa utgående från en rad aktuella perspektiv: Vad gör sociala medier med oss? Vad är frihet i skuggan av Facebook och Google? Vad gör vi när vi söker oss själva? Hur formas och förändras synen på manligt, kvinnligt och det som inte är någondera?

Boken består av fristående essäer som ur ett teologiskt perspektiv, och ofta utgående från populärkulturella uttryck, undersöker det mänskliga livet i det samhälle vi nu lever i. Ett återkommande tema är att människan är skapad till att skapa sig själv, men att mycket går fel när detta blir ett individuellt projekt i stället för något som växer fram i en mänsklig gemenskap. Därför blir också kyrkan den arena där dessa frågor, kanske inte får sina svar, men hittar sin hemmaplan.

”’Vem är jag?’ … Kanske frågan egentligen ska ställas: ’Vem är jag med?’”

Patrik Hagman i Skapad skapare

Läs Malina Abrahamssons fina intervju med Patrik i Dagen med anledning av utgivningen av boken. Ett citat från intervjun:

I stället för att skicka sina anställda på kurser i hur de ska bli bättre på sociala medier borde de hjälpa människor att lösgöra sig från sina sociala medier-bubblor.

Patrik Hagman i Dagen