Bengt Rasmusson

Nytt spännande samarbete

18 juni, 2024
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby har ingått samarbetsavtal med Spricka förlag.

Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby (EKiBS) har ingått samarbetsavtal med Spricka förlag. EKiBS väljer att ge ut framtida titlar inom ramen för Spricka förlags utgivning.

På frågan om varför EKiBS väljer denna väg, svarar EKiBS ordförande Magnus Hurtig så här: “Vi upplever det som utmanande att som ideell förening kunna administrera alla de delar som hör samman med egen bokutgivning. Det handlar om många olika delar både vad gäller distribution, lagerhållning, redaktörskap, tryckning, formgivning och marknadsföring.” Och han fortsätter: “Vi ser Spricka förlag som en god samarbetspartner både vad gäller profil och målgrupp.”

Vi på Spricka förlag ser detta samarbete som en spännande möjlighet för två “idédrivna” sammanhang. Vi är tillräckligt lika för att samarbetet ska fungera smidigt, men tillräckligt olika för att det ska ge intressanta mervärden för båda parter.

I samarbetet kommer Spricka förlag att ge ut böcker som på olika sätt hämtar sin näring ur kyrkans rika tradition av bön och gudstjänstliv.

Först ut i samarbetet är Patrik Hagmans nya bok Riket inom räckhåll: Jesus enligt Lukas.

Framsidan till Patrik Hagmans bok 'Riket inom räckhåll'