Bengt Rasmusson

Ny bok av Patrik Hagman

9 juli, 2024
Behöver världen verkligen ännu en bok om Jesus? Patrik Hagman funderar kring varför han har skrivit en ny bok om Jesus.

I samarbete Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby ger vi nu ut en ny bok av Patrik Hagman, en bok om Jesus enligt Lukasevangeliet: Riket inom räckhåll. Så här beskriver Patrik själv boken:

“Behöver världen verkligen ännu en bok om Jesus? Det märkliga med Jesus är att han verkar kunna möta människors frågor i alla tider, även när de här frågorna förändras. Men det betyder också att vår bild av Jesus lätt blir ur synk. Att vi börjar förknippa Jesus med någonting som är förgånget både i våra egna liv och i historien. Men när man på allvar börjar läsa evangelierna märker man att Jesus är extremt relevant i den tid vi lever i. Jesus vision om Guds rike – det är fortfarande den mest utmanade samhällsvision som någonsin har formulerats. En tid där både vanliga människor och kanske framför allt politiker tycks förlora tron på framtiden, blir det här viktigare än någonsin. Hur kan vi leva våra liv så att de pekar mot en bättre värld? Hur kommer vi ur de rutiner som leder oss fel? Och hur hittar vi ett hopp som gör att vi inte bara orkar kämpa på utan finner den där djupa glädjen som gör livet vackert?

I den här boken tar jag Lukas till lärare och följer de trådar han har använt för att väva sitt evangelium om Jesus. Hur förhåller sig Jesus till sin judiska tradition? Varför blir det konflikter runt honom hela tiden? Hur ser Jesus på de fattiga och utsatta? Och varför verkar det som han uppfattar rikedom som ett större problem än fattigdom? Och framför allt, på vilket sätt är Jesus död och uppståndelse något som förändrar allt för alltid och för alla?

Att arbeta med den här boken har varit omvälvande för mig och på många sätt har den förändrat hur jag ser på Jesus, men också på mig själv och på världen. Jag hoppas den ska vara värdefull också för dig.”

Läs mer om boken på dess egen sida.

Framsidan till Patrik Hagmans bok 'Riket inom räckhåll'