Bengt Rasmusson

En klassiker till: Karl Barths “Dogmatik i grunddrag”

30 mars, 2021
Är du sugen på en teologisk klassiker av en som brukar beskrivas som 1900-talets främste teolog? I så fall har jag en glädjande nyhet: Karl Barths Dogmatik i grunddrag är tillbaka i tryck!

Är du sugen på en teologisk klassiker av en som brukar beskrivas som 1900-talets främste teolog? I så fall har jag en glädjande nyhet: Karl Barths Dogmatik i grunddrag är tillbaka i tryck!

Stanley Hauerwas skriver följande i förordet till den svenska nyutgåvan:

“Karl Barth höll 1946, mitt bland ruinerna av Bonnuniversitetet, de föreläsningar som vi nu känner till som Dogmatik i grunddrag. Han föreläste utan manus. … Men resultatet var och är en vacker bok som vittnar om den Gud som ensam ger oss hopp om att vi kan leva i en värld där krig inte förutsätts vara något givet.”

Hauerwas avslutar förordet med att rekommendera en årlig läsning av boken:

“Hur kan vi annat än framstå som underliga, när vi tror att vi [som Barth uttrycker det] är tidlösa om det inte är så att Gud faktiskt har räddat oss i Kristus? Bara för att inte någon ska frestas att glömma att vi är underliga, kan jag inte tänka mig någon bättre påminnelse än en årlig läsning av Dogmatik i grunddrag.”

Ett skäl till att vi skyndade på utgivningen lite, är att Jan Eckerdal (präst i Svenska kyrkan och doktor i systematisk teologi med livsåskådningsvetenskap) har tagit med boken i årets upplaga av “Strängnäs stifts teologiska klassikerdagar”. Ett bra val tycker jag!

Det finns kanske andra sammanhang som skulle kunna ha glädje av att läsa den här boken tillsammans med andra i en bokcirkel? Har du själv svårt att få till en sådan cirkel, eller om ni i er bokcirkel vill ha lite hjälp på traven med läsningen, så kan du/ni läsa den tillsammans med inga mindre än Stanley Hauerwas och Will Willimon. Våren 2020 gjorde de nämligen en slags bokcirkel online kring just denna bok. De fem samlingarna finns inspelade på Youtube (se nedan).

Samling 1 tar upp frågor kring dogmatikens uppgift och trons väsen (kap 1-4).
Samling 2 tar upp frågor kring Gud och första trosartikeln (kap 5-9).
Samling 3 tar upp frågor kring Jesus Kristus och andra trosartikeln (kap 10-19).
Samling 4 tar upp frågor kring Anden och tredje trosartikeln (kap 20-24).
Samling 5 tar frågor kring kyrkan och den praktiska betydelsen av Barths teologi.

Jag avslutar med ett av alla spännande påståenden som Barth gör i denna bok och som anspelar på det andra citatet av Hauerwas ovan. Kanske en liten aptitretare?

Tidlösa är då vi människor, när vi är utan Gud och utan Kristus. Då har vi ingen tid. Men denna tidlöshet har han övervunnit. Kristus har tid, tidens fullhet. Han sitter på Guds högra sida såsom den som har kommit, som har handlat och lidit och triumferat i döden. Att han sitter på Guds högra sida är inte endast något slags extrakt av denna historia utan det eviga i denna historia.

Läsa Barth tillsammans

Reading Barth Together: Session 1: The Task of Dogmatics and The Nature of Faith
Reading Barth Together: Session 2: God
Reading Barth Together: Session 3: Christ
Reading Barth Together: Session 4: The Spirit
Reading Barth Together: Session 5: Barth and the Church