Bengt Rasmusson

Bli läst av en bok: Om somliga böcker och Sam Wells

11 juni, 2021
Visst är det väl något särskilt med somliga böcker? De böckerna läser man inte bara. Det är snarare så att man blir läst av dem!

Visst är det väl något särskilt med somliga böcker? De böckerna läser man inte bara. Det är snarare så att man blir läst av dem! Det är som om dessa böcker blir ens följeslagare in i nya världar. De öppnar upp nya horisonter. De gör ens värld större och rymligare. De hjälper en att förstå sig själv bättre, än en skulle ha gjort på egen hand. De blir på sätt och vis som ens vänner.

För mig har detta på ett särskilt sätt varit sant när det gäller Bibeln. Det storslagna med den är inte att man kan ta med sig den som en slags handbok in i sitt eget liv. Nej, det storslagna är att Bibeln läser oss, att den bjuder in oss i en ny och förunderlig värld (som Karl Barth skulle uttrycka det), att den läser in oss i sin berättelse. Inget förblir längre det samma. När vi ser oss omkring, ser vi med nya ögon. Vi upptäcker nya saker. Vi ser nya färger. Vi känner nya dofter. Nya ting blir viktiga och andra förbleknar.

Sam Wells och en bok om improvisation

Det här kan även sägas gälla andra böcker. Inte alla, men vissa särskilda. En sådan bok är för mig, inte en roman, utan faktiskt en teologisk fackbok som jag läste 2005. Boken heter Improvisation: The Drama of Christian Ethics ("Improvisation: Den kristna etikens drama") och är skriven av den anglikanske prästen och teologen Sam Wells. Den målar upp det kristna livet som en del av en mycket större berättelse, Guds berättelse, en berättelse som bjuder in oss i en ny och annorlunda värld. Ju mer vi blir förtrogna med denna berättelser (detta "manus"), desto mer ges vi förmågan att improvisera - att leva denna berättelse i nuet, med alla dess utmaningar och möjligheter. För mig blev den här boken något av en dörröppnare in i nya och öppna landskap . Den hjälpte mig att förstå mig själv bättre, som kristen och teolog. Den öppnade mina ögon, min imagination, min fantasi. Sedan dess har inte bara den boken, utan hela Sams författarskap och förkunnelse, blivit som en slags vän som jag fått förmånen att slå följe med.

Vandra ödmjukt

Därför är det med glädje som jag nu ger ut den första boken av Sam på svenska. När jag för drygt ett år sedan frågade honom vilken av hans över 35 böcker - och som hade en mer populär touch - han tyckte att jag skulle börja med att ge ut, svarade han direkt: Walk Humbly. På svenska heter den Vandra ödmjukt och den finns nu att köpa här på hemsidan eller där du brukar köpa böcker.

Det här är en liten bok, men den kräver en långsam läsning. Sam skriver på ett sätt som är både enkelt och djupsinnigt, jordnära och tankfullt. I en tid när beroende betraktas som en svaghet och självsäkerhet som en merit, hjälper han oss att återupptäcka den dygd som kallas ödmjukhet. Men ödmjukhet ska inte, enligt honom, förväxlas med någon slags kuvad och tillbakadragen hållning. Tvärtom är den ett uttryck för en livshållning fylld av sådant som nyfikenhet, uppmärksamhet, förundran, tacksamhet och tålamod. I grunden handlar ödmjukhet om att lära sig se livet som en gåva att ta emot tillsammans med andra och inte som ett projekt att förverkliga eller bära på sina egna axlar.

Sagt om boken

Boken formar sig till en inbjudan att stanna upp för se sitt liv i ett nytt ljus – djupast sett i det ljus som strålar från den Gud som blir en av oss i Jesus Kristus – och låta sig bli överraskad av glädje. Även det här är en bok att bli läst av! Så här skriver pastorn, författaren och musikern Robert Eriksson om boken:

Vilken pärla! I boken Vandra ödmjukt ger Samuel Wells en lockande inbjudan att våga se sin plats i världen på ett helt nytt sätt. Tänk om livet inte handlar om att utesluta slump och skapa säkerhet, utan i stället identifiera vad och vem vi kan lita på och hur vi lär oss tillit! Wells utmanar det moderna livets illusioner om kontroll och visar hur allt är en gåva. Min längtan väcks att vandra livet fram med lite mer ödmjukhet, tålamod och tacksamhet. Varje mening i denna lilla bok ger visdom och jag är djupt berörd av läsningen.

Teologen, etikern och läraren Maria Ledstam är inne på samma spår:

Det här är en bok som genom sin direkta och poetiska ton skakar om läsaren på ett retfullt men framför allt inbjudande sätt. Utifrån åtta uppmaningar – var ödmjuk, var tacksam, var din egen storlek, var mjuk, var fylld av lovsång, var trofast, var en kropp, var en välsignelse – utmanar Wells oss att stanna upp, bli nyfikna, reflektera och förundras över vår existens i världen. Boken talar till våra djupaste behov av mening och tillhörighet och pekar på det goda livet bortom oberoendet. Det här är en fantastisk liten bok om ödmjukhet som helst ska läsas långsamt och gärna flera gånger.

En intervju med Sam Wells

Vandra ödmjukt är den första boken i en kommande trilogi: Älska barmhärtigt och Handla rättfärdigt. Med anledning av att vi nu ger ut denna bok, gjorde jag en intervju med Sam. Du kan ta del av den här (den har svensk undertext). Håll tillgodo och låt dig utmanas av Sams visdom!