Bengt Rasmusson

Älska barmhärtigt

9 december, 2022
Finns det en väg som låter oss ana en framtid som är större än det förflutna?

"Wells har skrivit en liten pärla till bok om fredens väg." Så inleder teologen Åsa Molin sin recension av Sam Wells nya bok Älska barmhärtigt. Det här är del 2 i en uppmärksammad trilogi om det kristna livet. Den första boken heter Vandra ödmjukt och den tredje boken (som förhoppningsvis kommer på svenska mot slutet av 2023) kommer att heta Handla rättfärdigt.

Vandra ödmjukt är en bok som, enligt teologen Maria Ledstam "talar till våra djupaste behov av mening och tillhörighet och pekar på det goda livet bortom oberoendet". Älska barmhärtigt går vidare och talar om vårt ständiga behov av förlåtelse, försoning och fred, alltså om hur vi ska bemöta konflikter och våld, i nära relationer så väl som på samhällsplanet.

Framsidan: Älska barmhärtigt

Olikhet är hemligheten bakom kreativitet, utveckling och skönhet, säger Wells. Men i en värld som vår blir olikhet och spänning alltför ofta en grogrund för rädsla och konflikter, våld och förtryck. Vi ser det i personliga relationer såväl som på den samhälleliga och världspolitiska scenen. Finns det en väg som leder oss ut ur stridens brist och mot nådens överflöd? Finns det en väg som låter oss ana en framtid som är större än det förflutna? Ja, säger Samuel Wells och menar att den vägen stavas "fred".

Älska barmhärtigt är en tankeväckande och realistisk skildring av vad fred i en djup mening handlar om. Utan förenklingar och med stor realism målar författaren en bild av en resa mot fred som rymmer flera steg – ett slags "tolvstegsprogram": beslutsamhet, vapenvila, sanning, ursäkt, gottgör­else, överenskommelse, omvändelse, barmhärtighet, förlåtelse, försoning, helande och uppståndelse. Det är en lång och många gånger ytterst svår resa, som inte får skyndas på eller forceras fram. Men det är trots allt en resa som är värd allt, ja, som är meningen med allt.

Med stor visdom och insikt reflekterar Wells över frågor och utmaningar som berör oss alla och inbjuder oss till ett sätt att leva som öppnar upp för försoning med oss själva, med andra, med skapelsen och med Gud.

Så här skriver Åsa Molin i sin recension:

"Samuel Wells har skrivit en liten pärla till bok om fredens väg. Han skriver initierat och ödmjukt, väl medveten om hur det som kan låta tydligt och klart på ett abstrakt plan kan vara ganska komplicerat när vi kommer till konkreta konfliktsituationer.

Med ett pregnant och skarpt språk skildrar Wells fredens tolv steg och tydliggör processens specifikt teologiska dimensioner. Olikhet och spänning kommer alltid att finnas och är inte destruktiva i sig, men fredens väg handlar om att förvandla de destruktiva krafterna i skillnader till kreativa krafter. Klokt och pastoralt beskrivs hur förlåtelse egentligen ofta bör komma mot slutet av fredens väg, inte i början. Själva det skadliga beteendet måste upphöra, sanningen måste komma ut i det fria, en ursäkt måste ges och tillit behöver skapas.

Att denna bok nu är översatt till svenska är en lyckträff, och god gärning på samma gång. Jag kan varmt rekommendera den."

Teologen Roland Spjuth är också mycket positiv:

"En mycket aktuell och angelägen bok om hur vi ska bemöta konflikter och våld, i nära relationer så väl som på samhällsplanet. Wells presenterar ingen 'billig nåd' eller 'höga ideal'. Fred handlar om goda vanor för att utmana det destruktiva och återställa livet. Men framför allt målar han skönheten i Guds barmhärtighet, den gåva som ytterst är den enda grunden för verklig fred."