Mina bibliska vänner och jag

På besök i Gamla testamentets berättarvärld

Lena-Sofia Tiemeyer
En inbjudan att som läsare förundras över och brottas med Gamla testamentets berättelser om nio olika människoöden.

279,00 kr

Sprid budskapet

Bibeln innehåller hundratals berättelser. De skildrar hur Gud vandrar med sitt folk genom tider av krig och fred, välstånd och nöd, och de vittnar om hur människorna i Israel agerar mot varandra. Dessa berättelser väcker känslor i oss: vi fascineras av olika människoöden, vi förfäras av prövningar de genomlider och vi gläds med dem när saker går väl. Vissa bibelpersoner väcker intuitivt vår empati och vi hejar på dem i med och motgång, medan andra förblir främlingar som vi inte riktigt kommer nära.

Denna bok hjälper oss att lära känna nio personer i Gamla testamentet bättre: Noa, Sara, Josef, Rut, Noomi, Saul, Jonatan, Mikal och Jona. I dialog med judiska, kristna och sekulära romaner, dikter och teaterstycken visar Lena-Sofia Tiemeyer hur vi kan nå en djupare förståelse för Bibelns berättelser. Dessa litterära verk belyser, ifrågasätter och utmanar texter som vi kanske läst flera gånger förut. De hjälper oss att bli mer nyanserade bibelläsare, få en berikad förståelse av Bibeln och helt enkelt njuta av privilegiet att få träda in i bibelberättelsernas annorlunda värld.

Lena-Sofia Tiemeyer är professor i Gamla testamentets exegetik vid Akademi för ledarskap och teologi i Örebro och affilierad forskare vid fakulteten för teologi och religion, University of Pretoria i Sydafrika. Hon är utbildad vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem och Oxfords universitet. Tiemeyer har skrivit många böcker om den profetiska litteraturen i Gamla testamentet (Jesaja, Jona och Sakarja). Hennes nuvarande forskningsfokus är Samuelsböckerna och Bibeln i modern litteratur. Hon är även ansvarig för flera akademiska tidskrifter och monografiserier samt en flitigt anlitad föreläsare världen över.

Mer information och en video om boken hittar du på sidan “och jag grät”.

Lena-Sofia Tiemeyer umgås och brottas med sina bibliska vänner genom en rikedom av litterära tolkningar ur olika historiska kontexter. Det är en kulturgärning att introducera svenska läsare för bibeltolkningar i form av poesi av den moderna hebreiskans pionjärer såsom Saul Tjernikovskij, Rachel Bluwstein och Dan Pagis. Perspektivrik läsning för den som vill (och vågar!) möta de bibliska karaktärerna genom nya litterära tolkningsrymder!
Natalie Lantz, bibelvetare och översättare från hebreiska.

Känner du dig trött på att läsa Bibeln? Tycker du att Bibelns berättelser känns förutsägbara? Eller fastnar du i allt det ’svåra’ i texterna? Då kanske du ska läsa den här boken. Lena-Sofia Tiemeyer visar att bibelläsning inte enbart handlar om att läsa som det står, utan också om att upptäcka det som inte står. I Mina bibliska vänner och jag bjuder hon in oss till att förundras över och brottas med Gamla testamentets berättelser. Hon både berör och stör, roar och oroar – hela tiden med en stor kärlek till texterna.
Mikael Tellbe, docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid ALT.

Under årtusenden har människor lärt känna Sara, Noa, Saul, Noomi och Rut genom de bibliska berättelserna. De tillhör i det avseendet vårt gemensamma kulturarv. Poeter, författare, musiker och konstnärer har låtit dem framträda i olika skepnader genom sina verk. Nu är det vår tur att stifta närmare bekantskap med dem – eller lära känna dem ännu bättre!
     Varje generation behöver på nytt upptäcka den interaktiva bibelläsningens välsignelser. Lena-Sofia Tiemeyer hjälper oss att utforska hur den livgivande dialogen med Gud – genom Bibelns berättelser – kan ta form och berika våra liv. Det som Bibelns berättelser berör är sådant som berör också oss på djupet. Bibelns värld är ingen främmande plats utan vår välbekanta verklighet med alla dess möjligheter och utmaningar. När vi slår följe med bibliska vänner kan vi få nya perspektiv på vår levnadsfärd. Vänskap vidgar vyerna.
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, Svenska kyrkan

Med sin mycket personliga bok får läsaren göra Tiemeyer sällskap när hon möter och samtalar med några av sina vänner från Gamla testamentet. Hon gör det som kunnig bibelforskare och inkännande medmänniska och i dialog med en rad andra, inte minst judiska, författare. Hon ställer frågor, resonerar, problematiserar. Av mötena har blivit en reflektionsbok som både tar texterna på allvar och utmanar läsaren att själv tänka.
Lars Olov Eriksson, präst i Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska kyrkan, docent i Gamla testamentets exegetik, tidigare rektor vid Johannelunds teologiska högskola

En fantastisk bok om riktigt intressanta bibliska personer. Lena-Sofia berättar om dem som vänner, och vi kommer dem så nära. Mycket tänkvärda och intressanta tankar, som lockar mig till Bibelns berättelser och till dessa spännande karaktärer.
Charlotte Frycklund, präst i Uppsala stift (nätpräst på Kyrkokansliet), Svenska kyrkan

Lena-Sofia Tiemeyers bok om Noa, Sara, Josef, Rut, Noomi, Saul, Jonatan, Mikal och Jona är intressant, rent av spännande läsning. ... författarens egna ställningstaganden ger i det här fallet färg och fart åt framställningen utan att trovärdigheten lider skada. ... Tiemeyers bok ger den vana bibelläsaren mycket nytt att tänka på. Men den kan också betraktas som ett viktigt folkbildningsprojekt. ... Att lyfta fram Bibelns berättelser – även Gamla testamentets – och ge dem plats i en tid när modernitetens baksmälla aktualiserat de existentiella frågeställningarna, är en välsignad gärning.
Birger Thureson. recensent på Tidningen Dagen, 2024-06-03

Mina bibliska vänner och jag är mycket initierat skriven och rik på intressanta och tänkvärda infallsvinklar och ingångar till bibelläsningens aspekter, utmaningar och belöningar. Tiemeyers bok kan vara ett värdefullt tillskott inom ett brett spektra av intresse- och användningsområden.
Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 13, 2024

Författare:
Lena-Sofia Tiemeyer
Format:
mjukband
Utgiven:
2024-05-15
Omfång:
328
ISBN:
9789198856903
Form:
Bengt Rasmusson/Inmedit AB
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:

Du gillar kanske också ...

Cheryl Bridges Johns
Bibeln behöver enligt Johns återupptäckas som en text som låter läsaren träda in i en annorlunda och förunderlig värld fylld av Treenighetens närvaro.

259,00 kr

Läs mer