Den evangeliska teologin

En introduktion

Karl Barth
Vad är kristen teologi? Bortom vanliga stereotyper skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar.

185,00 kr

Sprid budskapet

Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som kritisk reflektion, av anspråkslöshet såväl som frihet.

Fram träder bilden av en teologi där Gud och Guds handlande i Israels historia och i Jesus Kristus står i centrum och där Guds vittnen spelar en avgörande roll. Det är en teologi som aldrig kan bli färdig, en teologi som präglas av förundran och häpnad, som föder förpliktelse och tro. Den har dock sina faror, såsom ensamhet, tvivel och anfäktelse, men bärs samtidigt av ett hopp. I allt detta märks behovet av sådana dygder som ödmjukhet, urskillning, uthållighet och mod. Och därmed formas ett teologiskt arbete vars grundton är bönen som går hand i hand med studiet, som finns till för att tjäna Gud, kyrkan och världen och som bottnar i den kärlek som bär tillvaron.

Den evangeliska teologin är Barths sista föreläsningsserie som professor där han reflekterar över sitt livslånga arbete. Med värme och djup, precision och poetisk klang förmedlar den fortfarande insikt och inspiration till alla som på något sätt håller på med teologi. Det här är en bok att  återvända till gång på gång.

Schweizaren Karl Barth (1886–1968) brukar beskrivas som 1900-talets viktigaste teolog. Förutom sitt samhällsengagemang (bland annat motstånd mot nazismen) är han känd för sin starka betoning på Gud som treenig och Jesus Kristus som teologins centrum. Han blev även en viktig gestalt inom den ekumeniska teologin.

Boken är översatt till svenska av Margareta Edgardh.

"Trots att Barths teologiska praktik kan verka främmande för många är ingen annan 1900-talsteolog idag så mycket läst och diskuterad som Barth. Han har kommit att bli en teologisk klassiker likt sådana som Irenaeus, Augustinus, Thomas av Aquino, Luther, Calvin och Schleiermacher. Han fortsätter att utmana hur teologi bedrivs och det är omöjligt att idag vara teolog utan att på något sätt förhålla sig till Barths frågor till oss. Oberoende av hur man ställer sig till hans teologi har alla som är teologi­intresserade anledning att läsa och begrunda de slutsatser Barth drar från sitt långa och epokgörande arbete som teolog." (Ur bokens nyskrivna förord)
Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

"Denna bok har en speciell plats i min läsning. Dess 'intensitet och korthet' håller teologins väsen och nödvändighet i tydligt fokus i mitt liv."
Eugene H Peterson (1932–2018), amerikansk pastor, teolog, författare och poet, skrev över 30 böcker, däribland hans prisvinnande bibelöversättning The Message.

Författare:
Karl Barth
Format:
inbunden
Utgiven:
2020-10-02
Omfång:
194
ISBN:
9789198569827
Form:
Bengt Rasmusson
Språk:
svenska
Upplaga:
1
Serie:
Spricka förlag | Klassiker

Du gillar kanske också ...

Karl Barth
Karl Barth gav 1946, mitt bland ruinerna av Bonnuniversitetet, en utläggning av den Apostoliska trosbekännelsen. Resultatet blev "en vacker bok som vittnar om den Gud som ensam ger oss hopp om att vi kan leva i en värld där krig inte förutsätts vara något givet" (Stanley Hauerwas).

185,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer