Bengt Rasmusson

Om tillit och rädsla

17 november, 2021
Finns det en tillit bortom säkerheten? Finns det en förtröstan och hoppfullhet bortom den oordnade rädslan?

Finns det en tillit bortom säkerheten? Finns det en förtröstan och hoppfullhet bortom den oordnade rädslan? Vad kan Taizé, Berättelsen om Pi och Thomas av Aquino lära oss om tillit och rädsla? Vad innebär Guds försyn? Varför är oräddhet en dålig idé? Vad har rädsla med moral att göra? Hur utnyttjas rädslan i profitens tjänst? På vilka sätt gör rädslan oss dåligt rustade att visa gästfrihet, skapa fred och vara generösa?

Detta och mycket annat reflekterar teologen Scott Bader-Saye över i sin nya och uppmärksammade bok Följa Jesus i en rädslans kultur. Han frågar sig om inte rädslan har fått en alltför stor roll i dagens samhällsklimat. Fabricerade hot förs fram där få eller inga tecken på fara syns, medan verkliga hot överdrivs för egen vinning. Denna ”oordnade” rädsla försvagar den moraliska blicken, vilket får många att fokusera mer på de faror man vill undvika än på det goda man vill sträva efter. Som människor fyllda av rädsla frestas vi, säger Scott, att se säkerhet och trygghet som vårt högsta goda, och därmed göra dygder av sådant som att vara misstänksam mot det annorlunda, att försöka förekomma varje möjligt hot och att samla på hög. Men detta gör såväl samhällen som kyrkor dåligt rustade att visa gästfrihet, skapa fred och vara generösa.

Denna högst aktuella bok för samman kulturanalys och teologisk insikt, för att på så sätt utforska hur ett kristet gensvar på en rädslans kultur kan se ut. Författaren försöker bana en väg mot tilliten och trofastheten bortom säkerheten och den oordnade rädslan. Han undersöker vardagliga handlingar som förkroppsligar Jesus uppmaning att sätta vår lit till honom och uppmuntrar kristna gemenskaper att ta risken att välkomna främlingen, älska fienden och frikostigt dela med sig till människor i nöd. Boken innehåller diskussionsfrågor och lämpar sig mycket väl som samtalsbok.

Boken har fått många lovord och här följer några:

”I en tid som präglas av polarisering och dystopiska framtidsanalyser känns Bader-Sayes bok Följa Jesus i en rädslans kultur som en frisk vindfläkt eller en klunk friskt vatten till en törstig vandrare. I dialog med bibeltexter, kristna tänkare, filosofer och populärkulturella referenser ger Bader-Saye redskap att urskilja rädslans olika ansikten och finna vägar att hantera den konstruktivt. Genom att hitta framtidshopp i den större bibliska berättelsen och styrka i gemenskapen hos en församling som vågar leva annorlunda utmanar han till att forma sammanhang där gästfrihet och fredsskapande får bli en motvikt till främlingsfientlighet och våld. Genom att avslöja vår felriktade rädsla kan vi leva ett liv i större generositet och Kristuslikhet. En lättläst bok med mycket djup som passar att läsa tillsammans i mindre grupper och samtala om.”

Maria Karlsson, lärare på PROMIS/ALT, Erasmus Coordinator, Akademi för Ledarskap och Teologi

”Vilken oerhört fin och viktig bok! Den har blivit en kompass för mig i mötet med samtidens ständiga utmaningar och distraktioner. Jag är både omskakad och tröstad av läsningen. Författaren ställer mig ansikte mot ansikte med hur marknaden, politiken och religionen profiterar på allas vår rädsla. Men det stannar inte där. Han visar också på konkreta vägar framåt för att mitt i en rädslans kultur våga leva i tillit till Gud, andra människor och oss själva. Vad kan vara viktigare att skriva om just nu?”

Robert Eriksson, pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, författare och musiker

“Vilken fantastiskt klarsynt, engagerande och övertygande bok! Bader-Saye pekar ut rädsla som den avgörande och till stor del självpåtagna bördan i vår värld. Han nöjer sig dock inte med en sådan diagnos, utan pekar på ett botemedel som övertygar, är medkännande och kristet. Här är en fräsch röst som kan utmana och förvandla såväl kyrkans som världens oro.”

Samuel Wells, kyrkoherde i S:t Martin-in-the-Fields i London och författare till boken Vandra ödmjukt (utgiven på Spricka förlag 2021)

Läs mer och beställ på bokens webbsida!