Om oss

Böcker och teologi

Nytt bokförlag 2020

Spricka förlag är ett bokförlag beläget i Malmö. Vi drog igång vår verksamhet våren 2020. Med hjälp av ett nätverk av kvalificerade personer — som arbetar inom såväl kyrka och samhälle som akademi och media — är vår målsättning att ha en bred utgivning som kan ge rum för fantasi, tankfullhet och hopp. En särskild tyngdpunkt ligger på kristen teologi. Men eftersom vi har ett postsekulärt perspektiv, så handlar en sådan teologi om “Gud och allt annat”.

Kristen teologi handlar "om Gud och om allt annat utifrån dess relation till Gud".

Thomas av Aquino (1225–1274)

Sprid budskapet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Målsättning

Vad vill vi?

Vi önskar att vår utgivning i någon mån ska kunna…

Stimulera fantasi

Graffiti ballon on b/w house wall

Stimulera en fantasi som bryter igenom slutenhet och rädsla, och därigenom uppmuntrar till öppenhet, förundran och glädje.

Värna tank­full­het

Think before you speak. Read before you think.

Värna en tankfullhet som utmanar tanklöshet och självsäkerhet, och därigenom medverkar till lyssnande, samtal och dialog.

Väcka hopp

Hope against all hope

Väcka ett hopp som anar ljuset som kan lysa genom sprickor och möjligheterna som kan födas i revorna.

Friends, high five

ett storslaget litet förlag

Vilka är vi?

Spricka förlag är en del av Inmedit AB. VD och förlagschef är Bengt Rasmusson. Bengt är mediakonsult och teolog (studier vid Örebro Teologiska Högskola och Umeå universitet).

Som medhjälpare, rådgivare och kritiker (och ibland som författare) har förlaget förmånen att ha flera kvalificerade personer knutna till sig. Tillsammans utgör de ett redaktionsråd. Det är dessa personer som gör förlaget och dess utgivning betydligt mer intressant än det skulle vara på egen hand.

I redaktionsrådet ingår:
Annika Carlstein, stadsplanerare.
Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och extraordinär professor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika.
Birgitta Rasmusson, pastor i Hyllie Park Kyrkan, Malmö.
Carl-Magnus Carlstein, doktorand i Nya testamentet vid Uppsala universitet.
Fredrik Wenell, lektor i systematisk teologi på Akademi för Ledarskap och Teologi och delägare i företaget We Are Mountain, ett företag som jobbar med ledarskap i företag, organisationer och föreningar.
Maria Ledstam, doktorand i etik på Menighetsfakulteten i Oslo.
Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi vid Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och teologi i Malmö, samt docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet.
Samuel Åsberg, master i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Förlagsnamnet

Vad gör väl namnet?

Varför heter förlaget just “Spricka” förlag? Ja, det finns många skäl. Men huvudskälet är att namnet antyder vissa grundläggande övertygelser som vi hoppas ska återspeglas i vår utgivning. Några av dessa övertygelser skymtar fram i nedanstående citat.

Gud i sprickan

Utan sina sprickor skulle  min värld vara
ett rum utan utsikt.
Sprickor må vara obekväma, störande mellanrum
MEN


Kan det vara så att jag behöver dem?
Tror du på sprickor?
Ty jag fortsätter söka efter Gud i rummet
och finner att han döljer sig i sprickorna.

— Dave Bookless, ur dikten “Cracks” (1990)

Leva med sprickan

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

— Leonard Cohen, ur sången “Anthem” (1992)

Skapa en spricka

Hoppets utmaning är att i en sluten tid, i ett säkerhetsfixerat samhälle, i en självförstenad organisation, i ett autonomt ekonomiskt system, i totalitär politik, föra in en öppning, en spricka, en heteronomi, en osäkerhet och en fråga.

— Jacques Ellul, Hope in Time of Abandonment (1973/1972)

Spricka av glädje

Nåden [har] ett stort skratt i beredskap.

—Marilynne Robinson, Gilead (2015/2004)

Glädje är den läggning som kommer av att vi inser att vi kan lita på att överraskningar är det som upprätthåller våra liv.

— Stanley Hauerwas, Det fredliga riket (2012, 1983)