Bengt Rasmusson

“och jag grät”

7 maj, 2024
"Jag har alltid älskat berättelserna i Bibeln", berättar Lena-Sofia Tiemeyer.

“Jag har alltid älskat berättelserna i Bibeln”, berättar Lena-Sofia Tiemeyer, professor i Gamla testamentets exegetik, när hon presenterar sin nya bok Mina bibliska vänner och jag: På besök i Gamla testamentets berättarvärld. Hon fortsätter:

“Som barn bad jag ofta min pappa att läsa om Josef. Jag levde mig in i berättelsen och jag grät när jag hörde att Josef blev slängd i en brunn och såld som slav till Egypten. När jag senare kom i bokslukaråldern läste jag romaner som broderade ut Bibelns berättelser. Jag levde gärna i Bibelns berättarvärld och funderade över hur jag skulle agerat om jag hade varit i bibelpersonernas ställe.”

“Jag tyckte om att förfasa mig över Saras och Abrahams öden och äventyr, och jag drömde mig med skräckblandad iver in i alla intriger vid kung Davids hov. Denna fascination har fortsatt in i vuxen ålder och jag hittar ständigt nya sätt att tänka mig in i bibelkaraktärernas levnadsberättelser. Den här boken är frukten av många av mina tankar kring Bibelns berättelser. Jag har valt ut nio personer som jag läser i dialog med en rad romaner och dikter för att få en djupare inblick i deras levnadsöden och en ökad förståelse för deras handlingar. “

“Mitt hopp är att dessa personer ska fånga även ditt intresse. Jag har medvetet valt människor som genomlever samma saker som vi själva kan uppleva och vars känslor vi kan förstå och dela. Den till synes oengagerade Noa, den barnlösa Sara, den mobbade Josef, den sörjande Noomi, den utsatta Rut, den deprimerade Saul, den kluvne Jonatan, den åsidosatta Mikal och den allmänt bångstyrige Jona. Berättelser om människor som du och jag.”

“Mitt ibland alla dessa människor och deras levnadsöden finns naturligtvis också Gud, Gudar agerar i bakgrunden i dessa berättelser. Ibland är hans vägar outgrundliga. I andra berättelser är Guds hand mycket tydligare.”

“Med den här boken vill jag bjuda in dig att vandra med mig genom Bibelns berättelser, så att vi tillsammans kan upptäcka Guds Ord och lära oss mer om Guds vägar.”

Framsidan till Lena-Sofia Tiemeyers bok 'Mina bibliska vänner och jag'.

Så här skriver två bibelvetare om boken:

Natalie Lantz

Lena-Sofia Tiemeyer umgås och brottas med sina bibliska vänner genom en rikedom av litterära tolkningar ur olika historiska kontexter. Det är en kulturgärning att introducera svenska läsare för bibeltolkningar i form av poesi av den moderna hebreiskans pionjärer såsom Saul Tjernikovskij, Rachel Bluwstein och Dan Pagis. Perspektivrik läsning för den som vill (och vågar!) möta de bibliska karaktärerna genom nya litterära tolkningsrymder!

Natalie Lantz, bibelvetare och översättare från hebreiska

Känner du dig trött på att läsa Bibeln? Tycker du att Bibelns berättelser känns förutsägbara? Eller fastnar du i allt det ’svåra’ i texterna? Då kanske du ska läsa den här boken. Lena-Sofia Tiemeyer visar att bibelläsning inte enbart handlar om att läsa som det står, utan också om att upptäcka det som inte står. I Mina bibliska vänner och jag bjuder hon in oss till att förundras över och brottas med Gamla testamentets berättelser. Hon både berör och stör, roar och oroar – hela tiden med en stor kärlek till texterna.

Mikael Tellbe, docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid ALT
Mikael Tellbe

Även biskopen i Uppsala stift, Karin Johannesson, skriver om boken:

Under årtusenden har människor lärt känna Sara, Noa, Saul, Noomi och Rut genom de bibliska berättelserna. De tillhör i det avseendet vårt gemensamma kulturarv. Poeter, författare, musiker och konstnärer har låtit dem framträda i olika skepnader genom sina verk. Nu är det vår tur att stifta närmare bekantskap med dem – eller lära känna dem ännu bättre!
     Varje generation behöver på nytt upptäcka den interaktiva bibelläsningens välsignelser. Lena-Sofia Tiemeyer hjälper oss att utforska hur den livgivande dialogen med Gud – genom Bibelns berättelser – kan ta form och berika våra liv. Det som Bibelns berättelser berör är sådant som berör också oss på djupet. Bibelns värld är ingen främmande plats utan vår välbekanta verklighet med alla dess möjligheter och utmaningar. När vi slår följe med bibliska vänner kan vi få nya perspektiv på vår levnadsfärd. Vänskap vidgar vyerna.

Läs mer om och beställ boken på dess webbsida.