Bengt Rasmusson

Mitt i stormen

9 augusti, 2022
Kanske det är så att psykisk hälsa – och hälsa över huvud taget – inte är frånvaron av symtom, diagnoser och mörker. Kanske hälsa snarare handlar om Guds närvaro.

Kanske det är så att psykisk hälsa – och hälsa över huvud taget – inte är frånvaron av symtom, diagnoser och mörker. Kanske hälsa snarare handlar om Guds närvaro.

Funderingen kommer från John Swinton. Jag mötte honom första gången i januari 2014. Jag hade bjudit in honom till Malmö för föreläsningar om den sårbara människan. Det första som slog mig när jag mötte upp honom på Hyllie station var hans mjuka vänlighet och fullständiga prestigelöshet. Vi ”fann” varandra direkt och under dagarna i Malmö blev det många och ibland långa samtal mellan de olika föreläsningarna – inte minst om vänskap.

John är sjuksköterskan som blev teologiprofessor (vid Aberdeens universitet) och världsledande i frågor om hur samhälle, vården och inte minst kyrkan möter människor med olika slag av funktionsnedsättningar eller hälsoutmaningar. När han kom till Malmö handlade frågeställningarna framför allt om demens. Jag minns särskilt hans föreläsning på nuvarande Malmö universitet. Rubriken var: ”Vem är jag när jag har glömt vem jag är?” Vi hade med viss bävan bokat den största aulan som enligt uppgift aldrig brukade bli särskilt fullsatt. Till vår stora förvåning och glädje blev aulan denna gång fullsatt av lärare, studenter och sjukvårdspersonal. John höll en lysande föreläsning och omdömet blev: ”Mer sådant här! Varför har vi inte hört sådant här förr?” Och kanske man kan säga att denna föreläsning medverkade till att ”existentiell hälsa” kom mer på tapeten i universitetets sjukvårdsutbildning. Det är spännande när kyrka och akademi, teologi och andra vetenskaper, civilsamhälle och regional sjukvård kan föra dialog och inspirera varandra! Ida Andersson har skrivit fint om Johns Malmö-besök på bloggen Cruciform Phronesis.

John Swinton föreläser på Malmö universitet (2014)
Fullsatt på Malmö universitet (2014)

När Spricka bokförlag såg dagens ljus 2020, kontaktade jag genast John och frågade om han hade någon bok på gång som kunde vara lämplig för översättning. Ganska snart kom vi överens om att hans då kommande bok Finding Jesus in the Storm vore en viktig bok att ge ut på svenska. Och idag, två år senare, har vi glädjen att ge ut Möta Jesus i stormen: Om livet som kristen med psykiska hälsoutmaningar!

Vi lever i en tid med ökande psykisk ohälsa. Hur kan vi möta människor som inte bara ”mår dåligt” i största allmänhet, utan som även lever med djupa psykiska hälsoutmaningar? Människor som verkligen lever mitt i en isande vinterstorm. Människor som inte bara är ”människor i gemen” (några sådana finns ju inte), utan som är individer, alla med sina unika berättelser, med sina specifika resor.

John föreslår i boken att vi bör börja tala om ”psykisk ohälsa” som en resa. Han skriver:

“Vissa resor är enkla och bördorna lätta, som en sommarvandring; andra känns som en flyktings resa på vintern. … Destinationen, precis som vintervägen framför oss, kan vara kall och oklar. Om den är oviss eller försvinner ur sikte, befinner vi oss i en mycket svår, ensam och djupt hopplös situation. Men om vi känner till vår destination även mitt i vår känsla av vilsenhet, då kan vi känna hopp. Och om vi kan finna hopp (eller om andra kan bära det åt oss), då kan resan faktiskt gå någonstans snarare än ingenstans.”

Det är utifrån ett sådant perspektiv som John skriver boken Möta Jesus i stormen. Han menar att det inte räcker med ”tunna” diagnoser och förklaringar, även om de också har sin givna plats. Problemet är att de, om de får vara allenarådande, riskerar att stigmatisera och ge människor en stämplad identitet. För en djupare förståelse behövs ”tjocka” beskrivningar. Sådana kan endast växa fram i en öppen dialogprocess där människors unika berättelser blir lyssnade på med respekt.

Omslagsbild: En väg i stormigt vinterlandskap (svart-vitt)

Utifrån kvalitativa forskningsintervjuer med personer som vill ”leva med Jesus” och som samtidigt lever under någon av diagnoserna depression, schizofreni och bipolär sjukdom, strävar John i denna bok efter just en sådan djupare förståelse. Han reflekterar teologiskt – i dialog med medicinska, psykologiska och filosofiska perspektiv – över såväl samhällets som psykiatrins och kyrkans bemötanden, och hur ett helande bortom botandet kan se ut.

Resultatet är en enastående och prisbelönad bok som handlar om personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och om ett livgivande hopp för de som lever mitt i stormen. Det är en bok som vänder sig till alla som på något sätt berörs av psykiska hälsoutmaningar, oavsett om man arbetar inom kyrkan eller vården, vill vara en god medvandrare eller själv lever med en sådan utmaning.

Inför utgivningen frågade jag Helén Västberg och Christina Halldorf, som båda är legitimerade psykoterapeuter, om de ville läsa boken och ge sitt utlåtande. Och det ville de. Och så här skriver de om boken:

Swinton erbjuder utifrån den kristna berättelsen ett väsentligt komplement till evidensbaserad vård, där själavården kan vägleda in i en meningsskapande relation med en Gud som inte överger oss på våra mörkaste och sköraste platser. Där vi människor får en möjlighet att läka genom våra sår – kort sagt att möta ”Jesus mitt i stormen”. En omistlig bok!

Helén Västberg

Professor John Swinton tar med oss i ett samtal som ger en vidgad förståelse för hur det är att som kristen uppleva svåra psykiska hälsoutmaningar och hur man kan se på dem ur ett teologiskt perspektiv. Swinton ger god och beprövad vägledning, väl förankrad i forskning. Såväl för den som själv är drabbad av sjukdom som för alla som vill lära sig och förstå mer är detta en angelägen bok.

Christina Halldorf

Vi får se om John kanske kan komma till Sverige igen nästa år. Men till dess, låt hans bok Möta Jesus i stormen få bli en utmaning och inspirationskälla.