Bengt Rasmusson

De goda samtalen, Arlöv och historiens oförutsägbarhet

14 oktober, 2020
När äger de goda samtalen rum? Hur kan kyrkan arbeta för ett bättre samhälle? Varför skaver evangelieberättelsen om Jesus?

När äger de goda samtalen rum? Hur kan kyrkan arbeta för ett bättre samhälle? Varför skaver evangelieberättelsen om Jesus? Varför är det vare sig möjligt eller önskvärt att försöka kontrollera historien? Detta är bara några av de frågor som berörs i ett spännande samtal mellan Pekka Mellergård, Roland Spjuth och Arne Rasmusson. Alla tre har de det gemensamt att de ganska nyligen har publicerat uppmärksammade texter.

Pekka, som är specialist och docent i neurokirurgi, har på Artos bokförlag publicerat boken Jag tror för att förstå – En essä om att finna och bli funnen. Roland, som är lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi samt docent vid Lunds Universitet, har på Spricka förlag publicerat boken Om Gud och allt annat: Grunddrag i kristen tro. Och Arne, som är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, har i Svensk Teologisk Kvartalskrift publicerat artikeln ”Kyrkan och kampen för ett bättre samhälle – En alternativ historia” (STK 2, 2020).

Men det här samtalet bottnar inte bara i att de nyss har publicerat texter. Minst lika viktigt – ja, kanske ännu viktigare – är att de har en lång vänskap tillsammans som sträcker sig över decennier. Och det är inte för inte som samtalet tar sin början i just denna vänskap. Det utvecklar sig till ett böljande samtal där Arlöv i Skåne möter USA, Sydafrika och Kina, där nutid möter dåtid. Här ges spännande reflektioner kring vad det goda samtalet, som föds i en vardagsgemenskap, kan få för oanade konsekvenser. Vi får lära oss om dissenterprotestantism och andra kreativa minoriteter, och om vikten av att inte försöka kontrollera historien. Vi får lyssna till tankar om så kallad ”kristen realism” och om den skavande evangelieberättelsen om Jesus. Vi får ta del av funderingar om sådant som att försöka leva i tillvarons spänningar och komplexitet, att inte blanda samman medel och mål, och om vad som skulle kunna vara viktigt för en dissidentgemenskap i Sverige idag. Detta och mycket mer får vi ta del av i detta fängslande samtal.

Samtalet finns både som ett Zoom-samtal på YouTube och som en podcast.