Covid-19, gudstjänstliv och den sociala tron

Vad jag skulle vilja föreslå är detta: I motsats till modernitetens ambition att reducera ner komplexa fenomen till dess föreställda ”kärna” bör vi hålla fast vid tron som något socialt, och därmed komplext och ej reducerbart.

Covid-19 har skakat om en hel värld. Inte minst har den visat hur sårbar och sammansatt vår tillvaro är. Men motståndskraften har inte låtit vänta på sig. ”Vi ställer inte in, vi ställer om” har varit ett återkommande slagord. Församlingarna har inte varit sena på bollen. På oerhört kort tid har församlingslivet till stor del digitaliserats med förinspelade och livesända gudstjänster över nätet som sitt nya centrum. Många ser positivt på utvecklingen med de nya möjligheter som digitaliseringen medför – från församlingsmedlemmen som plötsligt kan ta del av gudstjänsten hemma i soffan till församlingsledare som ser potentialen i att nå ut längre utanför kyrkans väggar.

Många har lagt ner hårt arbete och kreativitet för en omställning som ingen väntade sig – allt i omsorg om församlingens fortsatta liv.

Många har lagt ner hårt arbete och kreativitet för en omställning som ingen väntade sig – allt i omsorg om församlingens fortsatta liv. Och visst medför digitaliseringen möjligheter av positivt slag. En vän beskrev det nyligen som ett tillfälle att få ”tjuvkika” på gudstjänsten för den som annars har en hög tröskel att ta sig in i en gudstjänstlokal. I vissa församlingar används interaktiva webbsändningar för barn, som ett sätt att hjälpa dem att bevara kontakten med kyrkan och vännerna där. Säkert finns här flera andra möjligheter att ta vara på.

Att gudstjänsten flyttar in i skärmen väcker samtidigt frågor. En central del av gudstjänsten är att samlas – kroppar som möts i ett rum. Det är inte bara ljud och bild, utan även doft och känsel. En gudstjänst är långt mer än informationsförmedling. Den är deltagande, skeende, möte. En webbsänd inspelning kan därför inte tjäna som en fullvärdig ersättning, liksom antalet visningar inte kan vara en tillräcklig indikator på församlingslivets hälsa. Många ser utvecklingen som positiv och inte sällan saknas en reflektion kring vad formen gör för innehållet eller hur användningen av teknik påverkar. Redan nu hörs dessutom röster om att ta vidare denna utveckling även efter Covid-19 (se exempelvis krönika i Dagen från Carl-Henric Jaktlund).

I grunden för den här ibland oproblematiska hållningen till teknik och digitalisering anas möjligen en av moderniteten präglad föreställning om effektivisering och reducering.

I grunden för den här ibland oproblematiska hållningen till teknik och digitalisering anas möjligen en av moderniteten präglad föreställning om effektivisering och reducering (inte sällan nära sammanbundet med vårt protestantiska arv). Något tillspetsat är evangeliet, i dess renaste form, en informationsförmedling att ta ställning till. Det stökiga och kladdiga som kroppar och församlingar innebär är strängt taget ett valfritt, om än trevligt, ”tillägg” utifrån personlig preferens. Men det är inte essentiellt för tron. När vi nu inte längre kan mötas som vanligt blir alltså det viktigaste att vi kan fortsätta predika och nå ut med evangeliet genom de medier vi har, så att vi där kan ”fylla på” och ”tanka” våra kristna liv. Att vi mitt i detta upptäcker hur smidigt och effektivt det är med en förinspelad gudstjänst väcker frågan om varför vi inte alltid gör så här. Med en ren och snygg produktion och med ett tydligt förmedlat budskap kan vi nå ut mycket längre än vad en gudstjänstsamling i våra lokaler en vanlig söndag någonsin skulle kunna. Här finns alltså en föreställning om en sorts trons ”essens” som är möjlig att destillera ur dess (i grunden icke-nödvändiga) överbyggnader. Logiken för den här typen av resonemang kom inte i och med Covid-19 – den har bara fått tillfälle att tydligare blomma ut.

Men tänk om Covid-19 ger oss en möjlighet för en annan sorts upptäckt? Kanske kan den sociala distanseringens tid paradoxalt nog ge oss tillfälle att återupptäcka den kristna trons sociala karaktär.

Men tänk om Covid-19 ger oss en möjlighet för en annan sorts upptäckt? Kanske kan den sociala distanseringens tid paradoxalt nog ge oss tillfälle att återupptäcka den kristna trons sociala karaktär. Här skulle jag vilja föreslå att Covid-19 utgör en ”spricka” genom vilken nytt (eller kanske snarare gammalt) ljus kan tränga igenom. Den kristna bekännelsen om Uppståndelsens Gud lär oss att leta efter möjligheter i krisens mitt. Så även nu. Vad jag skulle vilja föreslå är detta: I motsats till modernitetens ambition att reducera ner komplexa fenomen till dess föreställda ”kärna” bör vi hålla fast vid tron som något socialt, och därmed komplext och ej reducerbart.

Den kristna tron har alltid varit social. Tron går inte att reducera till ett antal försanthållanden, utan är ett visst sätt att leva. Därför går det inte att skilja frågan om form från innehåll. Här är det viktigt, i en frikyrklig tradition, att betona att våra praktiker inte enbart är ”symboliska”. De är sociala i bemärkelsen att ”de gör vad de betecknar”. Dopet är ett inlemmande i en social kropp, nattvarden är en socio-ekonomisk handling (även om båda naturligtvis har fler dimensioner). Samtidigt är det viktigt att poängtera att parentationer och barnvälsignelser är precis lika centrala delar av församlingslivet. Att vi minns och hedrar våra församlingsmedlemmars livsberättelser, liksom sluter upp kring det nyfödda barnet och dess familj, är centrala handlingar för församlingens liv. Dessa handlingar konstituerar församlingens ”politik”. Det är den kristna tron ”in action”.

Vad är det då för möjlighet som Covid-19 bjuder in till? Församlingar som bygger på bönegrupper eller husförsamlingar talar ofta i termer av den stora och den lilla gruppen. Med restriktioner för större samlingar måste vi acceptera att den stora gruppen för närvarande är vilande. I en sådan situation blir det så mycket viktigare att de mindre sammanhangen bär upp församlingslivet. Notera dock att detta inte är argument för den mindre gruppen i kontrast till den stora – båda behövs. Personligen ser jag gärna att webbsända gudstjänster fortsätter i någon form – företrädesvis livesända med möjlighet för någon typ av interaktion, då det åtminstone innebär att vi möts och deltar i samma händelse, om än utspridda. Trots att de är haltande ger gudstjänsterna en kontinuitet att hänga upp församlingslivet på – och pekar hoppfullt fram emot att vi återigen ska få mötas. Men låt detta ske med någorlunda låg tröskel, och ödsla inte all energi och engagemang på en perfekt produktion. När vi väl har webbsända gudstjänster i rullning så lägg hellre krutet på att styrka och bemyndiga de mindre grupperna. Möts i mindre sammanhang för bön, samtal, bibelläsning – gärna utomhus när vädret tillåter (som Wendell Berry påminner oss om så utspelar sig större delen av Bibelns berättelser utomhus!). Ät tillsammans. Fira nattvard. Ordna med praktisk hjälp åt de som är sjuka eller tillhör riskgrupper. Handla eller ordna med matlådor åt de som behöver. Ta med en mindre grupp och sjung lovsånger och läs bibeltexter utanför fönstret vid äldreboendet. Patrik Hagmans inlägg i ett samtal kring kristen aktivism på festivalen Frizon hänger kvar efter många år, och tycks ännu mer aktuellt idag: ”Vill du vara verkligt radikal idag, besök de äldre”. För pastorer och församlingsledare kan hembesöket vara en god praktik att ta upp – med kreativa former som tar hänsyn till distanseringen. Säkert finns det mycket annat att göra. Är det något vi behöver i dessa tider så är det en helig fantasi. Kanske kan vi i detta (åter)upptäcka att det här är vad det innebär att vara församling. Den konkreta omsorgen om varandra är inte ett tillägg till tron, eller en ”konsekvens” av den. Det är tron, ”in action”. Tron är social. Tron är, i dess rätta bemärkelse, en politik.

Är det något vi behöver i dessa tider så är det en helig fantasi. Kanske kan vi i detta (åter)upptäcka att det här är vad det innebär att vara församling. Den konkreta omsorgen om varandra är inte ett tillägg till tron, eller en ”konsekvens” av den. Det är tron, ”in action”. Tron är social. Tron är, i dess rätta bemärkelse, en politik.

Många har talat om möjligheterna att nå ut till nya människor genom webbsända gudstjänster. Precis som tidigare noterat finns här möjligheter för evangelisation. Samtidigt bör vi inte underskatta det vittnesbörd som vårt gemensamma (om än ofta dolda) liv utgör. Det kanske inte gör så mycket väsen av sig, och kanske är det inte den till synes mest ”effektiva” formen för att nå ut – och målet kan inte heller vara just detta. Men här får vi än mer anledning att lita till att det är Gud som gör verket, och att vi, när vi lever trogna, sprider en doft av Kristus runtom oss.

Samuel Åsberg är master i systematisk teologi vid Åbo Akademi och medlem i Spricka förlags redaktionsråd.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Scroll to Top

Integritetspolicy

Integritets­policy

Policy avseende integritet och hantering av personuppgifter

Avser spricka.se.
Version 1.00, gäller från 2020-01-15

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och hantering av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Spricka förlag (“SF“, “vi“) — som är en del av Inmedit AB, org nr 556214-1993, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie, e-post: info@inmedit.se, (”Inmedit”) — samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi på Inmedit/SF värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen spricka.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Inmedit är personuppgiftsansvarig för SFs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Inmedit samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker SFs webbplats, beställer produkter eller tjänster, använder dig av SFs kundtjänst eller när du på annat sätt har kontakt med SF.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker SFs webbplats

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som besöker vår webbplats är:

 • IP-adress

För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.2 För dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på SFs webbplats

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på vår webbplats är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • IP-adress

När du använder webbplatsen och dess tjänster kan du erbjudas att dela information från webbplatsen och dess tjänster på sociala medier – som t ex Facebook, LinkedIn eller Twitter – via en implementerad social plugin (som t ex en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plugin kommer din webbläsare att överföra vissa data till det sociala mediet. För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.3 För dig som blir kund hos SF

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som blir kund hos oss:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnr
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Finansiell information
 • IP-adress

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker SFs webbplats

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dem i syfte att:

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.2 För dig som kontaktar oss via SFs webbplats

Om du kontaktar oss via SFs webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare, såsom att tillhandahålla support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.3 För dig som blir kund hos SF

Om du blir kund hos SF behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att erbjuda e-handel, uppfylla avtal, tillhandahålla support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

Intresseavvägning

 • IP-adress

45 dagar

För att tillhandahålla information och support

Fullföljande av avtal om användning av kontaktformulär

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

För att kunna hantera beställningar och köp

Avtalsförpliktelser enligt SFs allmänna försäljningsvillkor

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Kontoinformation
 • Identifikationsnr
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Finansiell information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Fem år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit/SF, till exempel genom att beställa produkter

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Inmedit och våra varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Inmedit, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

6.2 Ingen av ovan angivna behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

6.3 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy (se tabellen ovan under punkt 6.1). Inmedit kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Inmedits rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 För att uppfylla ändamålen ovan (se tabellen under punkt 6.1) kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, såsom it-leverantörer (exempelvis webbhotell), distributionspartners eller marknadsförings­samarbetspartners (exempelvis nyhetsbrevsystem). Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

7.2 Tredje part som Inmedit/SF lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra SFs och SFs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till SFs webbplats eller avtal med dig som kund.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Inmedit/SF om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SFs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 Inmedit/SF kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Inmedits leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Inmedit/SF vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Ändring av integritetspolicy

Inmedit/SF har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Inmedit/SF kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du som kund rätt att säga upp eventuellt avtal med Inmedit/SF innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Inmedit/SF.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Inmedit/SF har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Dina rättigheter

10.1 Inmedit/SF ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Inmedit/SF kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 Inmedit/SF kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kundservice@inmedit.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

10.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

11. Cookies

11.1 Spricka.se använder sig i begränsad omfattning av cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

11.2 På spricka.se används förstapartscookies. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används på spricka.se för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar.

11.3 På spricka.se används även tredjepartscookies från tredjepartstjänsten Google Analytics (https://www.google.com/analytics). Såsom tjänsten är inställd för spricka.se tillhandahåller den endast anonymiserad statistikinformation. Vidare används tredjepartscookies från spamskydddstjänsten CleanTalk (https://cleantalk.org/) som kontrollerar besökares IP-adresser och inskick via webbformulär.

11.4 Fördjupad information om vad cookies är samt hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

12. Kontaktinformation

12.1 Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

12.2 Information om personuppgiftsbehandling hos Inmedit/SF

Inmedit AB (556214-1993) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller köp av produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan angivna postadress, e-post eller telefon.
Postadress: Inmedit AB, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se
Telefon: 040-54 90 32

12.3 Dataskyddsombud

Inmedit har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Du kan skriva till nedan angivna e-postadress för att komma i kontakt med denne.
E-post: dataskydd@inmedit.se

12.4 Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan angivna adress.
Postadress: Inmedit AB/Spricka förlag, Hammarbacksvägen 93, 238 36 Oxie
E-post: kundservice@inmedit.se

12.5 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@inmedit.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se