Böcker

Framsidan till Lena-Sofia Tiemeyers bok 'Mina bibliska vänner och jag'.Lena-Sofia Tiemeyer
En inbjudan att som läsare förundras över och brottas med Gamla testamentets berättelser om nio olika människoöden.

279,00 kr

Läs mer
Framsidan till Cheryl Bridges Johns bok: Helig, farlig och gåtfullCheryl Bridges Johns
Bibeln behöver enligt Johns återupptäckas som en text som låter läsaren träda in i en annorlunda och förunderlig värld fylld av Treenighetens närvaro.

259,00 kr

Läs mer
Emmanuel Bäckryd: MotströmsEmmanuel Bäckryd
En bok om samtidens utmaningar och hur den kristna kyrkan kan gestalta ett motstånd som ger kraft och mod att simma motströms.

229,00 kr

Läs mer
Framsida för Pilgrimsfärd för rättvis världSune Fahlgren, Anna Karin Hammar, Anna Hjälm & Samuel Rubenson med flera
Pilgrimsfärd för rättvis värld är oumbärlig för förståelsen av och resan till det heliga landet.

295,00 kr

Läs mer
Framsidan: Mot våldetJacques Ellul
Finns det en realism och  frihet som kan trotsa våldets »nödvändighet«? En klassiker av den internationellt kände franske rättshistorikern, sociologen och teologen Jacques Ellul.

185,00 kr

Läs mer
Framsidan: Älska barmhärtigtSamuel Wells
En aktuell och angelägen bok om hur vi ska bemöta konflikter och våld, i nära relationer så väl som på samhällsplanet.

185,00 kr

Läs mer
Framsidan till Det efterlängtade barnetBirgitta Rasmusson
Ett spännande samtal mellan Elisabet och grannflickan Maria där julens fantastiska och märkliga berättelse vävs in i deras egna vardagliga funderingar. BOKREA!

95,00 kr

Läs mer
Omslagsbild: En väg i stormigt vinterlandskap (svart-vitt)John Swinton
John Swinton skildrar ett annat sätt att förstå psykiska hälsoutmaningar och det kristna livet, med en betoning på personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och hur ett helande bortom botandet kan se ut.

239,00 kr

Läs mer
Pekka Mellergård
Pekka Mellergård undersöker på ett folkbildande och personligt sätt trumpismen och den nya högerkristendomen – deras rötter och uttryckssätt. Samtidigt lyfter han fram hoppfulla alternativa perspektiv.

249,00 kr

Läs mer
Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson (red)
I dialog med Arne Rasmusson analyseras och diskuteras i denna Festschrift teologi, etik, språk, erfarenhet, litteratur, kyrka, samhälle, politik och vänskap. BOKREA!

39,00 kr

Läs mer
Carl-Magnus Carlstein, Maria Ledstam, Bengt Rasmusson, Fredrik Wenell (red)
Utifrån ledorden gåva, vägledning, gudstjänst och värld speglas i denna festskrift teologen Roland Spjuths centrala tema "barmhärtighetens gemenskap". BOKREA!

39,00 kr

Läs mer
Scott Bader-Saye
Hur kan man finna en tillit bortom rädslans jakt efter säkerhet och trygghet? En tillit som ger plats för gästfrihet, fred och generositet?

210,00 kr

Läs mer
Patrik Hagman
Hur blir en människa den hon är? Patrik Hagman ger här ett antal teologiska spaningar kring vår samtida kultur, med fokus på frågor om teknologi, kön och sexualitet, och kyrkan.

210,00 kr

Läs mer
Jacques Ellul
Hur kan kristna vara unikt närvarande i vår moderna värld? En klassiker av den internationellt kände franske rättshistorikern, sociologen och teologen Jacques Ellul.

185,00 kr

Läs mer
Samuel Wells
Samuel Wells skriver jordnära och tankfullt om den ödmjukhet som handlar om att lära sig se livet som en gåva att ta emot tillsammans med andra och inte som ett projekt att förverkliga eller bära på sina egna axlar.

185,00 kr

Läs mer
Stanley Hauerwas & William Willimon
När teologerna Hauerwas och Willimon går igenom Guds tio bud framträder bilden av en motkultur, ett radikalt alternativ till det liv som de flesta lever. Buden avslöjar spännande saker om Gud och Guds kärlek till människorna. BOKREA!

49,00 kr

Läs mer
Karl Barth
Karl Barth gav 1946, mitt bland ruinerna av Bonnuniversitetet, en utläggning av den Apostoliska trosbekännelsen. Resultatet blev "en vacker bok som vittnar om den Gud som ensam ger oss hopp om att vi kan leva i en värld där krig inte förutsätts vara något givet" (Stanley Hauerwas).

185,00 kr

Läs mer
Birgitta Rasmusson
En Tillsammans-bok för barn och vuxna som med fantasi och värme låter oss möta den gode Herden och hans får. En tänkvärd skildring av godhet och förlåtelse, utanförskap och sorg, vänskap och överraskningar. BOKREA!

95,00 kr

Läs mer
Karl Barth
Vad är kristen teologi? Bortom vanliga stereotyper skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar.

185,00 kr

Läs mer
Roland Spjuth
En intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision.

195,00 kr

Läs mer
Omslag: Om Gud och allt annatRoland Spjuth
En bok om den kristna trons centrala övertygelser. Den utgör ett viktigt bidrag till en rikare förståelse av kristen tro i en tid då tron för många har blivit allt mer privat och verklighetsfrämmande.

239,00 kr

Läs mer